Održana radionica na temu pripreme i provedbe projekata za ISF Police

Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i projekte Europske unije je za potrebe Uprave kriminalističke policije i Uprave policije od 14. do 16. prosinca 2016. godine u UJ Valbandon organizirao radionicu pod nazivom „Priprema i provedba projekata Instrumenta za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprječavanju i suzbijanju kriminala i upravljanju kriznim situacijama" u sklopu nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost.
21.12.2016.