Izgrađena i opremljena Postaja granične policije Cetingrad

U svrhu osiguranja kvalitetnog smještaja službi granične policije, te kao podrška radu policijskim službenicima koji rade na poslovima osiguranja i kontrole granice na Graničnom prijelazu Maljevac prema Bosni i Hercegovini, u sklopu programa IPA 2012 izgrađena je i opremljena Postaja granične policije Cetingrad.
02.01.2018.