Europska Komisija izdala zbirku izabranih projekata

Europska Komisija izdala je zbirku odabranih projekata provođenim u zemljama članicama EU financiranim sredstvima iz Fonda za azil, migracije i integraciju te Fonda za unutarnju sigurnost.
 
10.07.2018.
Održane sjednice Odbora za praćenje provedbe nacionalnih programaU sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova, 15. svibnja 2018. godine, održani su treći po redu sastanci Odbora za praćenje Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) i Odbora za praćenje Nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost (ISF). Glavne zadaće Odbora su potpora Odgovornom tijelu pri odabiru projekata za sufinanciranje iz fondova, praćenje i osiguravanje komplementarnosti sufinanciranja s nacionalnim instrumentima financiranja, financijskim instrumentima Europske unije i međunarodnim financijskim instrumentima, praćenje provedbe i ostvarenja ciljeva, davanje mišljenja i preporuka o provedbi projekata i predlaganje za unaprjeđenje sustava upravljanja i kontrole.  
 
Uz članove i promatrače, Odborima je prisustvovao i predstavnik Europske Komisije, gospodin Gabriel Moisic Barbatei.
 
Na sastancima su usvojeni novi Poslovnici Odbora za praćenje, a članovi i sudionici upoznati su s predloženom revizijom Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju, preraspodjelom sredstava unutar Nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost te s podnesenim Godišnjim izvještajem o provedbi (za 2018. godinu) oba Fonda.
 
Članovi Odbora upoznati su s bitnim događanjima tijekom 2018. i 2019. godine vezanih uz dodatna sredstva, iskorištenost sredstava, dinamiku provedbe projekata te finaliziranje samih projekata  u sklopu Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza (ISF Border) i Instrumenta za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprječavanju i suzbijanju kriminala i upravljanju kriznim situacijama (ISF Police) te Fonda za azil, migracije i integraciju.
 
Istaknuto je kako je u odnosu na ranije izvještajno razdoblje ostvareno poboljšanje u pravovremenom prepoznavanju potreba za financiranjem najvažnijih aktivnosti koje dovode do ostvarenja ciljeva određenih nacionalnim programima u skladu s politikama EU.
 
Na koncu sastanaka iznesene su projektne ideje, ali i projekti u pripremi kako bi se do kraja razdoblja za ugovaranje u cijelosti iskoristila sva raspoloživa sredstva. Članovi su pozvani da u svojim korisničkim tijelima nastave poticati izradu kvalitetnih projektnih prijedloga.
17.05.2019.