Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Novi dom“

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Novi dom“ u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju

 

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, kao Odgovorno tijelo u sustavu upravljanja i kontrole za nacionalne programe Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost, donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Novi dom“ u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju.

Odluku možete pročitati ovdje.

Pisane vijesti