Poboljšanje uvjeta smještaja i rada u Prihvatnom centru za strance u Ježevu

Temeljem projektnog prijedloga Prihvatnog centra za strance, Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, sklopila je s Ministarstvom unutarnjih poslova Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Poboljšanje uvjeta smještaja i rada u Prihvatnom centru za strance u Ježevu“, u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju, s ciljem unapređenja prihvatne infrastrukture, usluga i uvjeta za smještaj.

Ukupna vrijednost sporazuma je 500.000,00 EUR, a udio EU  sufinanciranja u projektu iznosi 375.000,00 EUR odnosno 75% ukupnog iznosa, dok se preostali dio sredstava financira iz Državnog proračuna.

Cilj projekta je osigurati adekvatne uvjete smještaja državljana trećih zemalja u skladu s EU standardima, te podići razinu kvalitete usluga i uvjeta za rad službenika u Centru. Projektom je obuhvaćen niz projektnih aktivnosti kojima se želi poboljšati infrastruktura Prihvatnog centra kao i životni uvjeti smještenih osoba, ali i radni uvjeti službenika Centra.