Opći program „Solidarnost i upravljanje migracijskim kretanjima“

Opći program „Solidarnost i upravljanje migracijskim kretanjima“ (General Programme Solidarity and Management of Migration Flows - SOLID) pripada višegodišnjem financijskom razdoblju od 2007. do 2013., a Republika Hrvatska je, nakon pristupanja Europskoj uniji, postala korisnica za šest mjeseci posljednje programske godine (2013.), u skladu s čim su joj i dodijeljena financijska sredstva.

Od ukupno četiri fonda koje obuhvaća SOLID program, Republika Hrvatska koristi financijska sredstva dvaju fondova s dodijeljenim sljedećim iznosima za nacionalne programe:

Europski fond za izbjeglice  85.717 €

Europski fond za povratak  1.804.941 €

Vlada Republike Hrvatske donijela je 28. studenog 2013. godine Odluku o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole Europskog fonda za povratak i Europskog fonda za izbjeglice kojom je određeno Ministarstvo unutarnjih poslova kao odgovorno tijelo, Ministarstvo financija kao tijelo za ovjeravanje i Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, kao revizorsko tijelo.

Dokumenti:

Opis sustava upravljanja i kontrole Europskog fonda za povratak i Europskog fonda za izbjeglice, odobrila Europska komisija 26. veljače 2014.

Odluke Vlade RH:

Odluka Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole Europskog fonda za povratak i Europskog fonda za izbjeglice od 28. studenog 2013.

Odluka o dopuni Odluke Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole Europskog fonda za povratak i Europskog fonda za izbjeglice od 15. svibnja 2014.

Europski fond za izbjeglice (European Refugee Fund)

Svrha ovog fonda je potpora državama članicama u prihvatu izbjeglica i osiguravanju kvalitetnog postupka rješavanja zahtjeva za azil.

Dokumenti:

Višegodišnji program za Europski fond za izbjeglice

Godišnji program za Europski fond za izbjeglice

Odluke Europske unije:

Odluka broj 573/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća  od 23. svibnja 2007. o uspostavljanju Europskog fonda za izbjeglice za razdoblje od 2008. do 2013.

Odluka Komisije o pravilima za provedbu Odluke broj 573/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Europskog fonda za izbjeglice: 2008/22/EZ; 2009/533/EZ; 2010/163/EU; 2011/152/EU

Odluka Komisije o odobravanju Hrvatskoj višegodišnjeg programa i godišnjeg programa za 2013. za Europski fond za izbjeglice i sufinanciranje za 2013. iz tog Fonda

Europski fond za povratak (European Return Fund)

Svrha ovog fonda je potpora procesu povratka i reintegracije državljana trećih država u njihove zemlje podrijetla te aktivnosti na jačanju informiranja o dobrovoljnom povratku i opasnostima koje prate neregularne migracije.

Dokumenti:

Višegodišnji program za Europski fond za povratak

Godišnji program za Europski fond za povratak

Odluke Europske unije:

Odluka broj 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. svibnja 2007. o uspostavljanju Europskog fonda za povratak za razdoblje  2008.  do 2013.

Odluka Komisije o pravilima za provedbu Odluke broj 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Europskog fonda za povratak: 2008/458/EZ; 2009/614/EZ; 2010/70/EU; 2011/177/EU; 2012/718/EU

Odluka Komisije o odobravanju Hrvatskoj višegodišnjeg programa i godišnjeg programa za 2013. za Europski fond za povratak i sufinanciranje za 2013. iz tog Fonda