Financijski okvir 2014. – 2020.

U sklopu Financijskog okvira od 2014. do 2020. godine mogu se financirati nacionalni programi, djelovanja Europske unije, tehnička pomoć na inicijativu Europske komisije i hitna pomoć.

Višegodišnji financijski okvir odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine.

Za područje unutarnjih poslova predviđena su dva fonda:

Fond za azil, migracije i integraciju

Fond za unutarnju sigurnost - podijeljen je na dvije komponente:
 
  • Instrument financijske potpore za vanjske granice i vize
  • Instrument za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprječavanju i suzbijanju kriminala i upravljanju kriznim situacijama

Temeljni pravni akti (uredbe o uspostavljanju fondova i horizontalna uredba o općim pravilima) su usvojeni sredinom travnja 2014. godine, a objavljeni u Službenom listu Europske unije u svibnju 2014. godine.

Fond za azil, migracije i integraciju (Asylum, Migration and Integration Fund)

Opći cilj fonda jest učinkovito upravljanje migracijskim tokovima, jačanje i razvitak zajedničke politike azila, supsidijarne zaštite i privremene zaštite, zajedničke imigracijske politike,  poštujući pritom pravila i načela iz poglavlja Temeljnih pravila Europske unije.

Iz proračuna Unije za Fond azil i migracije dodijelit će se iznosi od 3,137 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 28.662.317,00 eura.

Nacionalni program AMIF (Fond za azil, migracije i integraciju)

Nacionalni program AMIF (Fond za azil, migracije i integraciju) 2014-2020-UA-CLEAN

Vodič kroz integraciju 

Fond za unutarnju sigurnost (Internal Security Fund)

Opći cilj je pridonijeti visokoj razini sigurnosti u Uniji olakšavanjem putovanja ujednačenim visokokvalitetnim kontrolama vanjskih granica i učinkovitom obradom schengenskih viza u skladu s poštivanjem temeljnih sloboda i ljudskih prava.

Fond podržava osiguravanje provedbe Strategije unutarnje sigurnosti te policijsku suradnju na razini EU, kao i upravljanje vanjskim granicama Unije te zajedničku viznu politiku (komponenta za granice i vize). Također uključuje i razvitak novih informacijskih sustava.

Instrument za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprječavanju i suzbijanju kriminala i upravljanju kriznim situacijama

Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijelit će se iznosi od 662 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 21.749.171 eura.

Instrument financijske potpore za vanjske granice i vize

Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijelit će se iznosi od 1,276 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 58.428.385 eura.

Nacionalni program ISF (Fond za unutarnju sigurnost)

Odluke Vlade RH:

Odluka Vlade RH o određivanju nadležnih tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost ustanovljenih u sklopu Višegodišnjeg financijskog okvira 2014.- 2020. godine 

Odluka o određivanju Samostalnog sektora za schengensku koordinaciju i projekte Europske unije odgovornim tijelom - Fond za azil, migracije i integraciju i Fond za unutarnju sigurnost

Odluka o određivanju Samostalnog sektora za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije odgovornim tijelom - Fond za azil, migracije i integraciju i Fond za unutarnju sigurnost

Odluka o određivanju Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije odgovornim tijelom - Fond za azil, migracije i integraciju i Fond za unutarnju sigurnost

Uredbe Europske unije:

Uredba (EU) 2022/585 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. travnja 2022. o izmjeni uredaba (EU) br. 514/2014 o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama, (EU) br. 516/2014 o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju i (EU) 2021/1147 o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju  

Uredba (EU) br. 1543/2020 Europskog Parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 514/2014. u pogledu postupka opoziva 

Uredba (EU) 2018/2000 Europskog Parlamenta I Vijeća od 12. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ponovnog preuzimanja obveza za preostale iznose preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 ili dodjele tih iznosa drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa

Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226

Uredba (EU) br. 513/2014 od 16. travnja 2014. Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju u sklopu Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/125/PUP

Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju u sklopu Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/446 od 15. listopada 2019. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 515/2014 Europkog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1728 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 515/2014 u pogledu dodjele dodatnih financijskih sredstava iz proračuna EU-a za uvođenje sustava ulaska/izlaska

Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1042/2014 оd 25. srpnja 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 514/2014 u pogledu imenovanja odgovornih tijela te njihovih odgovornosti u vezi upravljanja i nadzora te u pogledu statusa i obveza revizorskih tijela

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1291 od 16. svibnja 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 1042/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu imenovanja odgovornih tijela te njihovih odgovornosti u vezi upravljanja i kontrole te u pogledu statusa i obveza revizorskih tijela

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1048/2014 оd 30. srpnja 2014. o utvrđivanju mjera informiranja i obavještavanja javnosti i mjera informiranja za korisnike u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 799/2014 оd 24. srpnja 2014. o utvrđivanju modela godišnjih i završnih izvješća o provedbi u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 800/2014 оd 24. srpnja 2014. o utvrđivanju postupaka izvješćivanja i drugih praktičnih rješenja za financiranje operativne potpore u sklopu nacionalnih programa i Posebne tranzitne sheme u skladu s Uredbom (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju u sklopu Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 801/2014 оd 24. srpnja 2014. kojom se utvrđuju vremenski raspored i drugi uvjeti provedbe povezani s mehanizmom raspodjele sredstava za program Unije za preseljenje u sklopu Fonda za azil, migracije i integraciju

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1020 od 13. srpnja 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 801/2014

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 802/2014 оd 24. srpnja 2014. o utvrđivanju modela za nacionalne programe i utvrđivanju uvjeta za sustav za elektroničku razmjenu podataka između Komisije i država članica u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migraciju i integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

Provedbena uredba Komisije (EU) 2014/1049 оd 30. srpnja 2014. o tehničkim obilježjima mjera informiranja i obavještavanja javnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/377 od 2. ožujka 2015. o utvrđivanju modela dokumenata potrebnih za isplatu godišnjeg iznosa u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/378 od 2. ožujka 2015. o utvrđvanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu provedbe godišjeg postupka poravnavanja račna i provedbe potvrđvanja usklađenosti

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/646 od 5. travnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/378 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu provedbe godišnjeg postupka poravnavanja računa i provedbe potvrđivanja usklađenosti 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1973 оd 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Fondom za azil, migracije te integraciju i instrumentom za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/840 оd 29. svibnja 2015. o kontrolama koje provode nadležna tijela u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1019 od 13. srpnja 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/840

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1977 оd 8. srpnja 2015. o utvrđivanju učestalosti i formata za izvješćivanje o nepravilnostima povezanima s Fondom za azil, migracije te integraciju i s Instrumentom za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama, u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/207 оd 3. listopada 2016. o zajedničkom okviru za praćenje i evaluaciju iz Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

Odluke Europske unije:

Provedbena odluka Komisije od 4.5.2020. o izmjeni Provedbene odluke Komisije C(2015) 9175 o odobrenju nacionalnog programa Hrvatske za potporu iz Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2014. do 2020.

Provedbena odluka Komisije od 12.12.2019. o izmjeni Provedbene odluke Komisije C(2015) 9175 o odobrenju nacionalnog programa Hrvatske za potporu iz Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2014. do 2020.

Provedbena odluka Komisije od 29.05.2019. godine o izmjeni Provedbene odluke Komisije C(2015) 9175 o odobrenju nacionalnog programa Hrvatske za potporu iz Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2014. do 2020. 

Provedbena odluka Komisije od 10.12.2018. o izmjeni Provedbene odluke Komisije C(2015) 9171 o odobravanju nacionalnog programa Hrvatske za potporu iz Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

Provedbena odluka Komisije od 27.11.2018. o izmjeni Provedbene odluke Komisije C(2015) 9175 o odobrenju nacionalnog programa Hrvatske za potporu iz Fonda za azil, migracije i integracije za razdoblje od 2014. do 2020.
 
Provedbena odluka Komisije оd 11.12.2017. o izmjeni Provedbene odluke Komisije C(2015) 9175 o odobrenju nacionalnog programa Hrvatske za potporu iz Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2014. do 2020.

Provedbena odluka Komisije od 18.9.2017. o izmjeni Provedbene odluke Komisije C(2015) 9171 o odobravanju nacionalnog programa Hrvatske za potporu iz Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

Provedbena odluka Komisije od 18.8.2017. o izmjeni Provedbene odluke Komisije C(2015) 9175 o odobrenju Nacionalnog programa Hrvatske za potporu iz Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2014. do 2020.

Provedbena odluka Europske komisije оd 21.3.2016. o izmjeni  Provedbene odluke Komisije C(2015) 9175 o odobrenju Nacionalnog programa Hrvatske za potporu iz Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2014. do 2020.

Provedbena odluka Komisije оd 18.12.2015. o odobrenju Nacionalnog programa Hrvatske za potporu iz Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2014. do 2020.

Provedbena odluka Komisije оd 18.12.2015. o odobrenju Nacionalnog programa Hrvatske za potporu iz Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

Preporuka Europske komisije od 8.6.2015. o Europskom programu preseljenja 


Smjernice Europske komisije:

Guidance on the common monitoring and evaluation framework for AMIF and ISF 

Hitna pomoć

Europska komisija pruža mogućnost korištenja hitne pomoći u slučajevima odgovora na krizne situacije. Krizna situacija podrazumijeva bilo koji događaj vezan za sigurnost ili novonastalu prijetnju koja ima ili može imati utjecaj na sigurnost građana u jednoj ili više država članica Europske unije.

Prema Uredbi (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ „hitna situacija” znači:

„situacija koja proizlazi iz hitnog i iznimnog pritiska kad velik ili nerazmjeran broj državljana trećih zemalja prelazi vanjsku granicu ili se očekuje da će prijeći vanjsku granicu jedne države članice ili više njih ili bilo koja druga, propisno utemeljena hitna situacija koja zahtijeva hitno djelovanje na vanjskim granicama“;

Prema Uredbi (EU) br. 513/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/125/PUP „hitna situacija” znači:

„bilo koja nesreća povezana sa sigurnošću ili novonastala prijetnja koja ima ili može imati negativan učinak na sigurnost ljudi u jednoj ili više država članica."

Prema Uredbi (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ „hitna situacija“ je situacija koja je nastala zbog:
 
  • snažnog pritiska migracija u jednoj ili više država članica koju odlikuje velik i nerazmjeran priljev državljana trećih zemalja što postavlja znatne i hitne izazove za njihove kapacitete prihvata, zadržavanja, sustav azila i postupke;
  • provedbe mehanizama privremene zaštite u smislu Direktive 2001/55/EZ;
  • snažnog pritiska migracija u trećim zemljama u kojima su izbjeglice ostale zbog političkih razvoja događanja ili sukoba.

Povezano s masovnim dolaskom neregularnih migranata Republici Hrvatskoj odobrena je hitna pomoć od Europske komisije za dvije aktivnosti.

U sklopu Fonda za azil migracije i integraciju za aktivnost „Zadovoljavanje potreba vezano uz masovni dolazak državljana trećih država kojima je potrebna međunarodna zaštita“ dodijeljeno je 12.436.485,41 eura od čega je isplaćeno 5.901.417,42 eura.

U sklopu Fonda za unutarnju sigurnost za aktivnost „Jačanje zaštite vanjske granice vezano uz neregularni masovni dolazak državljana trećih država“ dodijeljeno je 3.995.001,67 eura, od čega je zaključno s 15.4.2016. isplaćeno 3.916.850,58 eura.

Upute za prijave za hitnu pomoć - Fond za azil, migracije i integraciju i Fond za unutarnju sigurnost

Prijavni obrasci za hitnu pomoć - Fond za azil, migracije i integraciju i Fond za unutarnju sigurnost