Sustav upravljanja

S ciljem uspostave temelja za sustav upravljanja i kontrole za nacionalne programe za Fond za azil, migracije i integraciju i Fond za unutarnju sigurnost, Vlada Republike Hrvatske donijela je 26. studenog 2014. godine Odluku o određivanju nadležnih tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost ustanovljenih u sklopu Višegodišnjeg financijskog okvira od 2014. do 2020. godine kojom su određeni:
  • Ministar unutarnjih poslova kao dužnosnik ovlašten za imenovanje odgovornog tijela,
  • Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije kao tijelo za reviziju,
  • Ministarstvo financija kao delegirano tijelo za zadaće odgovornog tijela koje se odnose na primanje uplata od Europske komisije i izvršenje plaćanja korisnicima u sklopu provedbe nacionalnih programa Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.
 
Ministar unutarnjih poslova kao dužnosnik ovlašten za imenovanje, odredio je Upravu za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije u Ministarstvu unutarnjih poslova kao odgovorno tijelo za nacionalne programe za Fond za azil, migracije i integraciju i Fond za unutarnju sigurnost.“