O nama

Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije koordinira poslove koji se odnose na pripremu schengenske evaluacije te implementaciju schengenske pravne stečevine, izvršava zadaće odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za područje unutarnjih poslova kroz nacionalne programe, pruža stručnu potporu ustrojstvenim jedinicama Ministarstva za korištenje projekata iz pretpristupnih i pristupnih programa Europske unije, prati i izvješćuje o provedbi tih programa i projekata.

Služba za fondove Europske unije:
 
  • izvršava zadaće odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za  područje unutarnjih poslova kroz nacionalne programe na temelju relevantnih propisa Europske unije i Republike Hrvatske te opisa strukture upravljanja i kontrole;
  • koordinira aktivnosti Republike Hrvatske na području pripreme struktura upravljanja i kontrole za fondove Europske unije za područje unutarnjih poslova; 
  • koordinira aktivnosti programiranja, pripreme, provedbe, praćenja i izvješćivanja za nacionalne programe Republike Hrvatske za fondove Europske unije za područje unutarnjih poslova;
  • koordinira i ostvaruje suradnju s institucijama Europske unije, hrvatskim, međunarodnim i stranim institucijama i organizacijama;
  • planira i organizira edukacije za korištenja fondova Europske unije za područje unutarnjih poslova;
  • pruža stručnu potporu ustrojstvenim jedinicama Ministarstva za korištenje projekata iz pretpristupnih i pristupnih programa Europske unije; 
  • sudjeluje u izradi natječajne dokumentacije za pretpristupne fondove koje koristi Ministarstvo unutarnjih poslova; 
  • kontrolira natječajnu dokumentaciju, sudjeluje u pripremi objave natječaja, sudjeluje u predlaganju ovlaštenih predstavnika naručitelja te iznimno u ocjenjivanju ponuda;  
  • sudjeluje u realizaciji ugovora, prati provedbu programa i projekata te sudjeluje u izvješćivanju o provedbi programa i projekata iz pretpristupnih i pristupnih programa Europske unije.