Financijski okvir 2021. – 2027.

U sklopu Financijskog okvira od 2021. do 2027. godine mogu se financirati programi, djelovanja Europske unije, tehnička pomoć na inicijativu Europske komisije i hitna pomoć.

Višegodišnji financijski okvir odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2027. godine.

Temeljni pravni akti (uredbe o uspostavljanju fondova i uredba o uvrđivanju zajedničkih odredaba) usvojeni su u srpnju 2021. godine. 

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj 

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa Fonda za unutarnju sigurnost, Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za integrirano upravljanje granicama Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021. - 2027.

Vodič Europske komisije za korištenje amblema Europske unije za programsko razdoblje 2021.-2027. 

Plan vrednovanja Programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), Programa Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) i Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI) 2021.-2027. 

Metodologija SCO trošak goriva 2024.


Za područje unutarnjih poslova predviđena su dva fonda i Instrument: 

Fond za azil, migracije i integraciju - AMIF

Cilj politike Fonda jest doprinijeti učinkovitom upravljanju migracijskim tokovima te provedbi, jačanju i razvoju zajedničke politike azila i zajedničke politike useljavanja, u skladu s relevantnom pravnom stečevinom Unije i uz potpuno poštovanje međunarodnih obveza Unije i država članica koje proizlaze iz međunarodnih instrumenata čije su stranke. 

U okviru Programa Fonda za azil, migracije i integraciju 2021. - 2027. na raspolaganju je iznos od 47.316.335,00 EUR. 

Program Fonda za azil, migracije i integraciju - AMIF 

Metodologija uspostave okvira uspješnosti za praćenje, izvješćivanje i ocjenjivanje provedbe programa Fonda za azil, migracije i integraciju Republike Hrvatske 2021.-2027. 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova i stalnih sudionika Odbora za praćenje Programa Fonda za azil, migracije i integraciju 2021.-2027. 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova i stalnih sudionika Odbora za praćenje Programa Fonda za azil, migracije i integraciju 2021.-2027. 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova i stalnih sudionika Odbora za praćenje Programa Fonda za azil, migracije i integraciju 2021.-2027. 

Odluka imenovanju članova i stalnih sudionika Odbora za praćenje Programa AMIF 2021.-2027.​

Odluka o osnivanju Odbora za praćenje Programa AMIF 2021.-2027.

Popis stalnih sudionika u svojstvu promatrača Odbora za praćenje Programa AMIF 2021.-2027.

Poslovnik Odbora za praćenje Programa Fonda za azil, migracije i integraciju 2021.-2027. 

Izmjene i dopune Poslovnika Odbora za praćnje Programa Fonda za azil, migracije i integraciju 2021.-2027. 

Popis odobrenih projekata AMIF do 1.4.2024.

Metodologija i kriteriji za odabir projekata 

Stalni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) 


Fond za unutarnju sigurnost - ISF 

Opći cilj Fonda je doprinijeti osiguravanju visoke razine sigurnosti u Uniji, osobito sprečavanjem i suzbijanjem terorizma i radikalizacije, teškog i organiziranog kriminala te kiberkriminaliteta, pomaganjem žrtvama kriminala i njihovom zaštitom, kao i pripremom za incidente, rizike i krize povezane sa sigurnošću, zaštitom od njih te učinkovitim upravljanjem njima. 

U okviru Programa Fonda za unutarnju sigurnost 2021. - 2027. na raspolaganju je iznos od 35.730.549,00 EUR. 

Program Fonda za unutarnju sigurnost - ISF 

Metodologija uspostave okvira uspješnosti za praćenje, izvješćivanje i ocjenjivanje provedbe programa Fonda za unutarnju sigurnost Republike Hrvatske 2021.-2027. 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova i stalnih sudionika Odbora za praćenje Programa Fonda za unutarnju sigurnost 2021.-2027. 

Odluka o imenovanju članova i stalnih sudionika Odbora za praćenje Programa ISF 2021.-2027.

Odluka o osnivanju Odbora za praćenje Programa ISF 2021.-2027.

Popis stalnih sudionika u svojstvu promatrača Odbora za praćenje Programa ISF 2021.-2027.

Poslovnik Odbora za praćenje Programa Fonda za unutarnju sigurnost 2021.-2027. 

POPIS ODOBRENIH PROJEKATA ISF DO 1.4.2024.

Metodologija i kriteriji za odabir projekata 

Informacije o rasporedu planiranih poziva na podnošenje prijedloga u okviru Fonda za unutarnju sigurnost 1.4.2024.


Fond za integrirano upravljanje granicama - Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike - BMVI

Opći cilj je pridonijeti visokoj razini sigurnosti u Uniji olakšavanjem putovanja ujednačenim visokokvalitetnim kontrolama vanjskih granica i učinkovitom obradom schengenskih viza u skladu s poštivanjem temeljnih sloboda i ljudskih prava.

Fond podržava osiguravanje provedbe Strategije unutarnje sigurnosti te policijsku suradnju na razini EU, kao i upravljanje vanjskim granicama Unije te zajedničku viznu politiku (komponenta za granice i vize). Također uključuje i razvitak novih informacijskih sustava.

U okviru Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 2021. - 2027. na raspolaganju je iznos od 172.926.701,72 EUR. 

Program Fonda za integrirano upravljanje granicama - Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike - BMVI 

Metodologija za uspostavu okvira uspješnosti Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 2021.-2027. 

Temeljni akti za Fondove za unutarnje poslove za razdoblje 2021-2027: Uredbe o AMIF-u, BMVI-ju, ISF-u i CPR uredba

Odluka o imenovanju članova i stalnih sudionika Odbora za praćenje Programa BMVI 2021. - 2027.

Odluka o osnivanju Odbora za praćenje Programa BMVI 2021. - 2027.

Popis stalnih sudionika u svojstvu promatrača Odbora za praćenje Programa BMVI 2021.-2027.

Poslovnik Odbora za praćenje Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 2021.-2027.

POPIS ODOBRENIH PROJEKATA BMVI DO 1.4.2024.

Metodologija i kriteriji za odabir projekata 

Informacije o rasporedu planiranih poziva na podnošenje prijedloga u okviru BMVI-ja do 01.04.2024.


Uredbe Europske unije: 

Uredba (EU, Euroatom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014. i Odluke br. 541/2014 EU te stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euroatom) br. 966/2012 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/170 od 25. siječnja 2023. o utvrđivanju predloška za godišnja izvješća o uspješnosti Fonda za unutarnju sigurnost za programsko razdoblje 2021.-2027. u skladu s Uredbom (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i Vijeća 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/169 od 25. siječnja 2023. o utvrđivanju predloška za godišnja izvješća o uspješnosti Fonda za azil, migracije i integraciju za programsko razdoblje 2021.-2027. u skladu s Uredbom (EU) 2021/1147 Europskog parlamenta i Vijeća 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/168 od 25. siječnja 2023. o utvrđivanju predloška za godišnja izvješća o uspješnosti Instrumenta za financijsku potporu u  području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021.-2027. u skladu s Uredbom (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) 2022/585 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. travnja 2022. o izmjeni uredaba (EU) br. 514/2014 o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (EU) br. 516/2014 o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju i (EU) 2021/1147 o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju 

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom Fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike  

Uredba (EU) 2021/1147 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju 

Uredba (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost 

Uredba (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 


Odluke Europske komisije:

Provedbena odluka Komisije od 20. prosinca 2023. godine o izmjeni Provedbene odluke C (2022) 8105 o odobravanju programa Hrvatske za potporu iz Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje od 2021. do 2027. 

Prilozi Provedbenoj odluci Komisije o izmjeni Provedbene odluke C (2022) 8105 o odobravanju programa Hrvatske za potporu iz Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje od 2021. do 2027. 

Provedbena odluka Komisije od 16. svibnja 2022. o utvrđivanju godišnjih početnih sredstava za programe država članica u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju 

Prilog Provedbenoj odluci Komisije o utvrđivanju godišnjih početnih sredstava za programe država članica u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju 

Provedbena odluka Komisije od 16. studenog 2022. o odobravanju programa Hrvatske za potporu iz Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2021. do 2027. 

Prilozi Provedbenoj odluci Komisije o odobravanju programa Hrvatske za potporu iz Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2021. do 2027. 

Provedbena odluka Komisije od 8. studenog 2022. o odobravanju programa Hrvatske za potporu iz Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje od 2021. do 2027. 

Prilozi Provedbenoj odluci Komisije o odobravanju programa Hrvatske za potporu iz Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje od 2021. do 2027. 

Provedbena Odluka Komisije оd 25.8.2023.o izmjeni Provedbene odluke C(2022) 8105 o odobravanju programa Hrvatske za potporu iz Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje od 2021. do 2027.

Prilozi Provedbenoj Odluci Komisije o izmjeni Provedbene odluke C(2022) 8105 o odobravanju programa Hrvatske za potporu iz Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje od 2021. do 2027.

Provedbena odluka Komisije od 8. studenog 2022. o odobravanju programa Hrvatske za potporu iz Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2021. do 2027. 

Prilozi Provedbenoj odluci Komisije o odobravanju programa Hrvatske za potporu iz Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2021. do 2027. 

Provedbena odluka Komisije od 17. svibnja 2022. o utvrđivanju godišnjih početnih sredstava za programe država članica za Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama 

Prilog Provedbenoj odluci Komisije od 17. svibnja o utvrđivanju godišnjih početnih sredstava za programe država članica za Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama 

Provedbena odluka Komisije od 16. svibnja 2022. o utvrđivanju godišnjih početnih sredstava za programe država članica u okviru Fonda za unutarnju sigurnost

Prilog Provedbenoj odluci Komisije od 16. svibnja 2022. godine o utvrđivanju godišnjih početnih sredstava za programe država članica u okviru Fonda za unutarnju sigurnost