Projekt „Socijalne usluge i psihosocijalna pomoć tražiteljima međunarodne zaštite"

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije sklopila je ugovor s Hrvatskim Crvenim križem o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Socijalne usluge i psihosocijalna pomoć tražiteljima međunarodne zaštite“, u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju, s ciljem pružanja podrške i pomoći tražiteljima međunarodne zaštite u svakodnevnom životu
12.01.2021.

Aktualno

Kontakt
Ministarstvo unutarnjih poslova RH
Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove EU

Ulica grada Vukovara 33
10 000 Zagreb 

Vidi više...