AVRR projekt „Potpomognuti dragovoljni povratak"

Potpisivanjem dodatka Ugovoru dana 22. veljače 2021. godine produljeno je razdoblje provedbe projekta „Potpomognuti dragovoljni povratak“ koji obuhvaća aktivnosti pripreme i implementacije dragovoljnog povratka kao i program reintegracije državljana trećih zemalja u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju

 
03.03.2021.

Aktualno

Kontakt
Ministarstvo unutarnjih poslova RH
Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove EU

Ulica grada Vukovara 33
10 000 Zagreb 

Vidi više...