Fondovi za unutarnje poslove

AMIF
Fond za azil, migracije i integraciju (Asylum, Migration and Integration Fund)

Opći cilj fonda jest učinkovito upravljanje migracijskim tokovima, jačanje i razvitak zajedničke politike azila, supsidijarne zaštite i privremene zaštite, zajedničke imigracijske politike,  poštujući pritom pravila i načela iz poglavlja Temeljnih pravila Europske unije.
ISF
Fond za unutarnju sigurnost (Internal Security Fund)

Opći cilj Fonda za unutarnju sigurnost je doprinijeti osiguravanju visoke razine sigurnosti u Uniji, osobito sprečavanjem i suzbijanjem terorizma i radikalizacije, teškog i organiziranog kriminala te kiberkriminaliteta, pomaganjem žrtvama kriminala i njihovom zaštitom, kao i pripremom za incidente, rizike i krize povezane sa sigurnošću, zaštitom od njih te učinkovitim upravljanjem njima.
 
BMVI
Fond za integrirano upravljanje granicama - Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (Integrated Border Management Fund, the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy 

Cilj je politike Instrumenta, kao dijela Fonda, osiguravanje snažnog i djelotvornog europskog integriranog upravljanja granicama na vanjskim granicama, čime se doprinosi osiguravanju visoke razine unutarnje sigurnosti u Uniji, uz istodobnu zaštitu slobodnog kretanja osoba unutar nje i uz potpuno poštovanje relevantne pravne stečevine Unije i međunarodnih obveza Unije i država članica koje proizlaze iz međunarodnih instrumenata čije su stranke.