O nama

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije

Ministar unutarnjih poslova kao dužnosnik ovlašten za imenovanje, odredio je Upravu za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije u Ministarstvu unutarnjih poslova kao Upravljačko tijelo za Programe za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Fond za integrirano upravljanje granicama - Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike. 

Čelnik Upravljačkog tijela je odgovorna osoba za upravljanje i provođenje Programa Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost i Fonda za integrirano upravljanje granicama - Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike. 

Poslove Upravljačkog tijela unutar Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije izvršava Sektor za fondove Europske unije i europsko zakonodavstvo , odnosno Služba za fondove Europske unije.

Služba za fondove Europske unije:
 
  • izvršava zadaće Upravljačkog tijela za korištenje fondova Europske unije za  područje unutarnjih poslova kroz Programe na temelju relevantnih propisa Europske unije i Republike Hrvatske te opisa strukture upravljanja i kontrole;
  • koordinira aktivnosti Republike Hrvatske na području pripreme struktura upravljanja i kontrole za fondove Europske unije za područje unutarnjih poslova;
  • koordinira aktivnosti programiranja, pripreme, provedbe, praćenja i izvješćivanja za Programe Republike Hrvatske za fondove Europske unije za područje unutarnjih poslova;
  • koordinira i ostvaruje suradnju s institucijama Europske unije, hrvatskim, međunarodnim i stranim institucijama i organizacijama;
  • planira i organizira edukacije za korištenja fondova Europske unije za područje unutarnjih poslova;
  • pruža stručnu potporu ustrojstvenim jedinicama Ministarstva za korištenje projekata iz pretpristupnih i pristupnih programa Europske unije;
  • kontrolira natječajnu dokumentaciju, sudjeluje u pripremi objave natječaja, sudjeluje u predlaganju ovlaštenih predstavnika naručitelja te iznimno u ocjenjivanju ponuda; 
  • sudjeluje u realizaciji ugovora, prati provedbu programa i projekata te sudjeluje u izvješćivanju o provedbi programa i projekata iz pretpristupnih i pristupnih programa Europske unije.