Kontakt

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije


Sektor za fondove Europske unije i europsko zakonodavstvo

Telefon: 00 385 1 6122 561

Faks: 00 385 1 6122 461

Služba za fondove Europske unije

Telefon: 00 385 1 6122 061

Faks: 00 385 1 6122 053

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb