AMIF

Slika /slike/AMIF.jpg
Fond za azil, migracije i integraciju (Asylum, Migration and Integration Fund)

Opći cilj fonda jest učinkovito upravljanje migracijskim tokovima, jačanje i razvitak zajedničke politike azila, supsidijarne zaštite i privremene zaštite, zajedničke imigracijske politike,  poštujući pritom pravila i načela iz poglavlja Temeljnih pravila Europske unije.

 
  • Financijski okvir 2014.-2020. 

Iz proračuna Unije za Fond azil i migracije dodijelit će se iznosi od 3,137 milijuna eura, od čega je za Nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 28.162.317,00 EUR.

 
  • Financijski okvir 2021.-2027.


U okviru Programa Fonda za azil, migracije i integraciju 2021.-2027. na raspolaganju je iznos od 47.316.335,00 EUR.