AVRR projekt „Potpomognuti dragovoljni povratak"

  • Slika /slike/AVRR%20projekt/(c)%20IOM%202015.jpg
  • Slika
FOTO: "© IOM 2015" i “© IOM 2020"

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, Ministarstva unutarnjih poslova i Međunarodne organizacije za migracije – IOM, dodijeljena su sredstva za provedbu projekta „Potpomognuti dragovoljni povratak“ u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju.

Projekt provodi Međunarodna organizacija za migracije, a jedan od glavnih ciljeva projekta  je uspostava i provedba dragovoljnog povratka državljana trećih zemalja u zemlju podrijetla ili drugu treću zemlju. Ciljana skupina su državljani trećih zemalja koji nezakonito borave u Republici Hrvatskoj, tražitelji međunarodne zaštite i drugi državljani trećih zemalja koji se kroz ovaj program žele dragovoljno vratiti u zemlju podrijetla ili drugu treću zemlju.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 671.987,37 eura, a udio EU sufinanciranja u projektu iznosi 503.990,52 eura odnosno 75% ukupnog iznosa.

Projektom su obuhvaćene aktivnosti pripreme i implementacije dragovoljnog povratka kao i program reintegracije državljana trećih zemalja.  

Mjere pripreme za potpomognuti dragovoljni povratak obuhvaćaju liječničke preglede i pomoć, organizaciju putovanja, financijske doprinose te savjetovanje i pomoć prije i nakon povratka. Do sada je uspostavljen projektni tim, provedene su obuke djelatnika,  identificirane su lokacije s ciljanim skupinama, informirani su ključni dionici te je izrađena višejezična internetska stranica AVRR, kao i višejezični plakati te informativne brošure.

Projekt je u provedbi od 2018. godine, a potpisivanjem Dodatka Ugovoru dana 22. veljače 2021. godine produljeno je razdoblje provedbe do 31. prosinca 2021. godine.

Svrha produljenja razdoblja provedbe je ostvarivanje ciljanog broja preseljenja te učinkovito funkcioniranje uspostavljenog sustava potpomognutog dragovoljnog povratka.

Uz dosadašnje aktivnosti projekt će obuhvatiti i skupinu migranata koji zbog nastale situacije uzrokovane COVID-19 pandemijom nemaju mogućnost povratka u zemlju  podrijetla. Cilj ovih aktivnosti je informiranje državljana trećih zemalja o mogućnostima dragovoljnog povratka u zemlju podrijetla te pružanje podrške pri dragovoljnom povratku u zemlju podrijetla.