Projekt „Jačanje kapaciteta specijalne policije u borbi protiv terorizma"

Temeljem Odluke Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Jačanje kapaciteta specijalne policije u borbi protiv terorizma“ u okviru Fonda za unutarnju sigurnost i Sporazuma o izravnoj dodjeli financijskih sredstava, sklopljenog sa korisnikom -  Ministarstvom unutarnjih poslova, proveden je postupak javne nabave radova na obnovi i opremanju streljane
27.11.2020.

Aktualno

Kontakt
Ministarstvo unutarnjih poslova RH
Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove EU

Ulica grada Vukovara 33
10 000 Zagreb 

Vidi više...