Javni natječaj za financiranje projekata u području potpore pružanja zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova u svojstvu Upravljačkog tijela za Fond za azil, migracije i integraciju, poziva udruge osnovane u Republici Hrvatskoj i strane udruge koje su usmjerene na zdravstvenu zaštitu da se prijave za financiranje projekta u području potpore  pružanju zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite
11.12.2023.