Projekt „Poboljšanje uvjeta smještaja i rada u Prihvatnom centru za strance u Ježevu"

Temeljem projektnog prijedloga Prihvatnog centra za strance, Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, sklopila je s Ministarstvom unutarnjih poslova Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Poboljšanje uvjeta smještaja i rada u Prihvatnom centru za strance u Ježevu“, u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju
23.10.2020.