Dodjela financijskih sredstava za provedbu projekta „Prevođenje i širenje mreže prevoditelja za postupak povratka“

Slika /slike/logotip_schengen_800x600.jpg
Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/14-04/453; urbroj: 50301-09/06-14-2 od 26. studenog 2014. godine, o određivanju nadležnih tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost ustanovljenih u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020. godine te Odluke Ministra unutarnjih poslova, broj: 511-01-136-13265/4-16 od 15. lipnja 2016. godine, o određivanju odgovornog tijela u sustavu upravljanja i kontrole, a sukladno Uredbi (EU) 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprječavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama, Uredbi (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1042/2014 od 25. srpnja 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 514/2014 u pogledu imenovanja odgovornih tijela te njihovih odgovornosti u vezi upravljanja i nadzora te u pogledu statusa i obveza revizorskih tijela; Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i projekte Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova donosi  

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Prevođenje i širenje mreže prevoditelja za postupak povratka“ u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju.

Odluku možete pročitati ovdje.

Novosti