Europska komisija odobrila revidirani Nacionalni program Hrvatske za potporu iz AMIF-a

Slika /slike/AMIF_800_600_final_1.jpg
Europska komisija je 18. kolovoza 2017. donijela Provedbenu odluku Komisije o izmjeni Provedbene odluke Komisije C(2015) 9175 o odobrenju Nacionalnog programa Hrvatske za potporu iz Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2014. do 2020.
 
Provedbenom  odlukom  Komisije  C(2015) 9175  odobren  je  Nacionalni  program Hrvatske za potporu iz Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2014. do 2020. podnesen 30. listopada 2015. te je određen maksimalni iznos doprinosa iz Fonda za azil, migracije i integraciju za taj nacionalni program Hrvatske.
 
Republika Hrvatska  je  20. lipnja  2017.  putem  sustava  Komisije  za  elektroničku  razmjenu podataka podnijela revidirani nacionalni program kako bi se u obzir uzeo dodatni doprinos Unije.
 
Provedbena odluka Komisije o izmjeni Provedbene odluke Komisije C(2015) 9175
 
Revidirani Nacionalni program Hrvatske za potporu iz AMIF-a


Novosti