Javni natječaj za financiranje projekta u području potpore pružanju zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite

Slika /slike/logotip_schengen_800x600.jpg
Na temelju članka 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1042/2014 od 25. srpnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova, objavljuje Javni natječaj za financiranje projekta u području potpore u pružanju zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite.

Odluku i Javni natječaj možete pročitati ovdje.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Novosti