Održane sjednice Odbora za praćenje provedbe nacionalnih programa

  • Slika /slike/logotip_schengen_800x600.jpg
  • Slika
  • Slika
U sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova, 15. svibnja 2018. godine, održani su treći po redu sastanci Odbora za praćenje Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) i Odbora za praćenje Nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost (ISF). Glavne zadaće Odbora su potpora Odgovornom tijelu pri odabiru projekata za sufinanciranje iz fondova, praćenje i osiguravanje komplementarnosti sufinanciranja s nacionalnim instrumentima financiranja, financijskim instrumentima Europske unije i međunarodnim financijskim instrumentima, praćenje provedbe i ostvarenja ciljeva, davanje mišljenja i preporuka o provedbi projekata i predlaganje za unaprjeđenje sustava upravljanja i kontrole.  
 
Uz članove i promatrače, Odborima je prisustvovao i predstavnik Europske Komisije, gospodin Gabriel Moisic Barbatei.
 
Na sastancima su usvojeni novi Poslovnici Odbora za praćenje, a članovi i sudionici upoznati su s predloženom revizijom Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju, preraspodjelom sredstava unutar Nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost te s podnesenim Godišnjim izvještajem o provedbi (za 2018. godinu) oba Fonda.
 
Članovi Odbora upoznati su s bitnim događanjima tijekom 2018. i 2019. godine vezanih uz dodatna sredstva, iskorištenost sredstava, dinamiku provedbe projekata te finaliziranje samih projekata  u sklopu Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza (ISF Border) i Instrumenta za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprječavanju i suzbijanju kriminala i upravljanju kriznim situacijama (ISF Police) te Fonda za azil, migracije i integraciju.
 
Istaknuto je kako je u odnosu na ranije izvještajno razdoblje ostvareno poboljšanje u pravovremenom prepoznavanju potreba za financiranjem najvažnijih aktivnosti koje dovode do ostvarenja ciljeva određenih nacionalnim programima u skladu s politikama EU.
 
Na koncu sastanaka iznesene su projektne ideje, ali i projekti u pripremi kako bi se do kraja razdoblja za ugovaranje u cijelosti iskoristila sva raspoloživa sredstva. Članovi su pozvani da u svojim korisničkim tijelima nastave poticati izradu kvalitetnih projektnih prijedloga.

Pisane vijesti