Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 395 vijesti.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Nabava IT opreme za određene diplomatske misije“Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nabava IT opreme za određene diplomatske misije" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 08.06.2018. | Novosti
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Uspostava sustava za prikupljanje, korištenje i razmjenu podataka o putnicima u zračnom prijevozu"Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije donosi Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Uspostava sustava za prikupljanje, korištenje i razmjenu podataka o putnicima u zračnom prijevozu" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama. 07.06.2018. | Novosti
Dodjela financijskih sredstava za provedbu projekta "Provođenje postupka povratka državljana trećih zemalja" u okviru Fonda za azil, migracije i integracijuSamostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Provođenje postupka povratka državljana trećih zemalja“ u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju.  23.05.2018. | Novosti
Javni natječaj za financiranje projekta u području potpore pružanju zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštiteNa temelju članka 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1042/2014 od 25. srpnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova, objavljuje Javni natječaj za financiranje projekta u području potpore u pružanju zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite. 21.05.2018. | Novosti
Dodjela financijskih sredstava za provedbu projekta "Jačanje kapaciteta MUP-a u zaštiti ljudi i kritične infrastrukture od događaja koji mogu ugroziti sigurnost, uključujući djelotvorno upravljanje rizicima i krizama te borbi protiv terorizma"Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Jačanje kapaciteta MUP-a u zaštiti ljudi i kritične infrastrukture od događaja koji mogu ugroziti sigurnost, uključujući djelotvorno upravljanje rizicima i krizama koji mogu ugroziti sigurnost te borbi protiv terorizma" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama. 21.05.2018. | Novosti
Dodjela financijskih sredstava za provedbu projekta "Godišnji servisi i održavanje dva helikoptera AW 139 za 2018. godinu"Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Godišnji servisi i održavanje dva helikoptera AW 139 za 2018. godinu" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 16.05.2018. | Novosti
Dodjela financijskih sredstava za provedbu projekta "Nabava prijenosnih računala za potrebe učinkovitijeg nadzora vanjske granice EU"Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nabava prijenosnih računala za potrebe učinkovitijeg nadzora vanjske granice EU" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 16.05.2018. | Novosti
Dodjela dodatnih financijskih sredstava za provedbu projekta: "Rekonstrukcija i adaptacija Prihvatilišta za tražitelje azila u Zagrebu“Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli dodatnih financijskih sredstava za provedbu projekta "Rekonstrukcija i adaptacija Prihvatilišta za tražitelje azila u Zagrebu" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju. 11.05.2018. | Novosti
Dodjela financijskih sredstava za provedbu projekta “Adaptacija stanova za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita” Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Adaptacija stanova za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju. 24.04.2018. | Novosti
Dodjela financijskih sredstava za provedbu projekta: “Pomoć u održavanju adekvatne razine smještaja u Prihvatnom centru za strance” Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Pomoć u održavanju adekvatne razine smještaja u Prihvatnom centru za strance" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju. 19.04.2018. | Novosti