Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 209 vijesti.
Javni natječaj za financiranje projekta za jačanje kapaciteta stručnih radnika u centrima za socijalnu skrb za rad s osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom.Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova, donosi Odluku za raspisivanje i provedbu javnog natječaja za financiranje projekta za jačanje kapaciteta stručnih radnika u centrima za socijalnu skrb za rad s osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom.
Rok za dostavu prijava je 10. travnja 2019. godine.
  11.03.2019. | Pisane vijesti
Dodatak odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nabava pasa i vozila za prijevoz pasa"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Dodatak odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nabava pasa i vozila za prijevoz pasa" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 11.03.2019. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Poboljšanje uvjeta smještaja i rada u Prihvatnom centru za strance u Ježevu"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Poboljšanje uvjeta smještaja i rada u Prihvatnom centru za strance u Ježevu" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju. 05.03.2019. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nabava detektora otkucaja srca"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nabava detektora otkucaja srca" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 26.02.2019. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Provedba tečajeva englekog jezika za policijske službenike granične policije"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Provedba tečajeva englekog jezika za policijske službenike granične policije" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 22.01.2019. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nabava potrošnog materijala za potrebe rada i održavanja uređaja za detekciju droga i eksploziva u 2019. i 2020. godini"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nabava potrošnog materijala za potrebe rada i održavanja uređaja za detekciju droga i eksploziva u 2019. i 2020. godini" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 21.01.2019. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Psihosocijalne usluge i podrška tražiteljima međunarodne zaštite“Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "„Psihosocijalne usluge i podrška tražiteljima međunarodne zaštite“" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju. 15.01.2019. | Pisane vijesti
Tehnička pomoć za Sektor za financije i proračun - Ministarstvo unutarnjih poslova za 2019. - 2020. g.Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Sektor za financije i proračun - Ministarstvo unutarnjih poslova za 2019. - 2020. g." u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. 20.12.2018. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Modernizacija tehničke opreme za potrebe Specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Modernizacija tehničke opreme za potrebe Specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama 20.12.2018. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2019. i 2020. godinu"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2019. i 2020. godinu" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 20.12.2018. | Pisane vijesti