Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 389 vijesti.
Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2023.-2025."Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, kao Upravljačko tijelo u sustavu upravljanja i kontrole za programe Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost i Fonda za integrirano upravljanje granicama donosi Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta „Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2023.-2025." u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama - Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 11.04.2023. | Pisane vijesti
Održana završna konferencija projekta „Novi susjedi - uključivanje osoba s međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo" Dana 20. ožujka 2023. godine u hotelu Sheraton u Zagrebu, u organizaciji Centra za kulturu dijaloga (CKD), održana je završna konferencija projekta „Novi susjedi – uključivanje osoba s međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo“ 21.03.2023. | Pisane vijesti
Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Priprema HR SIRENE ureda i krajnjih korisnika za implementaciju interoperabilnosti"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, kao Upravljačko tijelo u sustavu upravljanja i kontrole za programe Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost i Fonda za integrirano upravljanje granicama donosi Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta „Priprema HR SIRENE ureda i krajnjih korisnika za implementaciju interoperabilnosti" u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama - Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 17.03.2023. | Pisane vijesti
Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta „Nabava magnetsko-optičkih uređaja za identifikaciju i detekciju krivotvorenih brojeva šasije vozila"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, kao Upravljačko tijelo u sustavu upravljanja i kontrole za programe Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost i Fonda za integrirano upravljanje granicama donosi Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta „Nabava magnetsko-optičkih uređaja za identifikaciju i detekciju krivotvorenih brojeva šasije vozila" u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama - Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 17.03.2023. | Pisane vijesti
Održana završna konferencija projekta „INCLuDE"Dana 8. ožujka 2023. godine u hotelu Dubrovnik u Zagrebu, u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, održana je završna konferencija projekta „INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja“
  13.03.2023. | Pisane vijesti
Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Održavanje sigurnog informatičkog sustava za upravljanje državnom granicom (NBMIS)"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, kao Upravljačko tijelo u sustavu upravljanja i kontrole za programe Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost i Fonda za integrirano upravljanje granicama donosi Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta „Održavanje sigurnog informatičkog sustava za upravljanje državnom granicom (NBMIS)" u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama - Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 08.03.2023. | Pisane vijesti
Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Nabava potrošnog materijala za potrebe rada i održavanja uređaja za detekciju droga i eksploziva 2023.-2026."Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, kao Upravljačko tijelo u sustavu upravljanja i kontrole za programe Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost i Fonda za integrirano upravljanje granicama donosi Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta „Nabava potrošnog materijala za potrebe rada i održavanja uređaja za detekciju droga i eksploziva 2023.-2026." u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama - Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 08.03.2023. | Pisane vijesti
Javni natječaj za financiranje projekta u području pružanja psihosocijalne podrške i socijalnih usluga tražiteljima međunarodne zaštite u Republici HrvatskojUpravljačko tijelo za Fond za azil, migracije i integraciju objavljuje Odluku za raspisivanje i provedbu Javnog natječaja za financiranje projekta u području pružanja psihosocijalne podrške i socijalnih usluga tražiteljima međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj 07.03.2023. | Pisane vijesti
Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Nabava specijalizirane opreme za nadzor državne granice - sustavi mobilnih termovizijskih kamera na prikolicama i terenska vozila"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, kao Upravljačko tijelo u sustavu upravljanja i kontrole za programe Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost i Fonda za integrirano upravljanje granicama - Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike donosi Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Nabava specijalizirane opreme za nadzor državne granice - sustavi mobilnih termovizijskih kamera na prikolicama i terenska vozila" u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama - Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.   03.03.2023. | Pisane vijesti
Druga Odluka o dodjeli dodatnih financijskih sredstava za provedbu projekta „Pomoć u održavanju adekvatne razine smještaja u Prihvatnom centru za strance"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Drugu Odluku o dodjeli dodatnih financijskih sredstava za provedbu projekta "Pomoć u održavanju adekvatne razine smještaja u Prihvatnom centru za strance" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju 17.02.2023. | Pisane vijesti