Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 205 vijesti.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Provedba tečajeva englekog jezika za policijske službenike granične policije"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Provedba tečajeva englekog jezika za policijske službenike granične policije" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 22.01.2019. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nabava potrošnog materijala za potrebe rada i održavanja uređaja za detekciju droga i eksploziva u 2019. i 2020. godini"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nabava potrošnog materijala za potrebe rada i održavanja uređaja za detekciju droga i eksploziva u 2019. i 2020. godini" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 21.01.2019. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Psihosocijalne usluge i podrška tražiteljima međunarodne zaštite“Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "„Psihosocijalne usluge i podrška tražiteljima međunarodne zaštite“" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju. 15.01.2019. | Pisane vijesti
Tehnička pomoć za Sektor za financije i proračun - Ministarstvo unutarnjih poslova za 2019. - 2020. g.Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Sektor za financije i proračun - Ministarstvo unutarnjih poslova za 2019. - 2020. g." u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. 20.12.2018. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Modernizacija tehničke opreme za potrebe Specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Modernizacija tehničke opreme za potrebe Specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama 20.12.2018. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2019. i 2020. godinu"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2019. i 2020. godinu" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 20.12.2018. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Provedba Specijalističkog tečaja za policijske službenike i vježbenike granične policije"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Provedba Specijalističkog tečaja za policijske službenike i vježbenike granične policije" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 20.12.2018. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Zaprječivanje cestovnih komunikacija i putova na državnoj granici s Bosnom i Hercegovinom koji nisu u funkciji prelaženja državne granice"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Zaprječivanje cestovnih komunikacija i putova na državnoj granici s Bosnom i Hercegovinom koji nisu u funkciji prelaženja državne granice" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 20.12.2018. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Osiguranje smještaja za policijske službenike na ispomoći za nadzor vanjske granice na području Policijske uprave vukovarsko-srijemske u 2019. godini"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Osiguranje smještaja za policijske službenike na ispomoći za nadzor vanjske granice na području Policijske uprave vukovarsko-srijemske u 2019. godini" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 20.12.2018. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Potpomognuti dragovoljni povratak" Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Potpomognuti dragovoljni povratak" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju 13.12.2018. | Pisane vijesti