Obavijest o ispravku dijela dokumentacije Javnog natječaja za financiranje projekata u području potpore pružanja zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj

Slika /slike/AMIF_800_600_final_1.jpg
Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova objavila je Javni natječaj za financiranje projekata u području potpore pružanja zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj. Zbog tehničke pogreške u objavi ovim putem se daje obavijest o ispravku dijela Javnog natječaja objavljenog na poveznici, kako slijedi: 

- U tekstu natječaja mijenja se točka 11. koja sada glasi:

(11) Prijavu s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom potrebno je poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno, zaključno s 10. siječnja 2024. godine na sljedeću adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za europske poslove,
međunarodne odnose i fondove Europske unije
Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb,
s naznakom: „Javni natječaj za financiranje projekta u području potpore pružanju zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj“,
te napomenom: “Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru uvjeta natječaja”.
 
- U uputama za prijavitelje mijenja se u točki 5. (Ugovaranje, praćenje te obustavljanje isplate i povrat isplaćenih sredstava), stavak 10. koji sada glasi:

„(10) Radi kontrole namjenskog korištenja sredstava korisnik se obvezuje da će Upravi za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije i Ministarstvu zdravstva, dostaviti šestomjesečni i završni Izvještaj o provedbi projekta koji treba sadržavati: …“
 


 

Pisane vijesti