Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2023.-2025."

Slika /slike/logotip_schengen_800x600.jpg
Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, kao Upravljačko tijelo u sustavu upravljanja i kontrole za programe Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost i Fonda za integrirano upravljanje granicama - Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike donosi Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2023.-2025." u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama - Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.  

Odluku možete pročitati ovdje

Pisane vijesti