Održana 1. sjednica Odbora za praćenje Programa AMIF, ISF, BMVI u Višegodišnjem financijskom razdoblju 2021.-2027.

  • Slika /slike/Odr%C5%BEana%201%20sjednica%20Odbora%20za%20pra%C4%87enje%20Programa%20AMIF%2C%20ISF%20i%20BMVI/Odbor%20-%20slika%202.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
FOTO: MUP 
Dana 28. travnja 2023. godine u hotelu Westin u Zagrebu, održana je 1. sjednica Odbora za praćenje programa Fondova za unutarnje poslove u VFO 2021.-2027. pod predsjedanjem čelnice Upravljačkog tijela, državne tajnice, gđe Terezije Gras.

Glavne zadaće Odbora su potpora Upravljačkom tijelu pri odabiru projekata za sufinanciranje iz fondova, praćenje i osiguravanje komplementarnosti s nacionalnim i međunarodnim instrumentima te financijskim instrumentima Europske unije, praćenje provedbe i ostvarenja ciljeva, davanje mišljenja i preporuka o provedbi projekata te davanje prijedloga za unapređenje sustava upravljanja i kontrole.

Uz članove i stalne sudionike, Odboru su putem video veze prisustvovali predstavnici Europske komisije, gđa Katerina Wolfova i g. Gabriel Moisic Barbatei te kao gosti gđa Elena Anne A. Theone, savjetnica Ministra za migracije i azil Helenske Republike i g. Theofanis Papadopulus, odgovorna osoba Upravljačkog tijela za migracije i fondove za unutarnje poslove Helenske Republike.

Na početku sjednice, prisutnima se obratila čelnica Upravljačkog tijela fondova za unutarnje poslove, državna tajnica, gđa Terezija Gras, koja je pozdravila sve prisutne i zahvalila se na odazivu za sudjelovanjem sjednici Odbora za praćenje Programa fondova za unutarnje poslove u VFO 2021.-2027. U svom obraćanju osvrnula se na provedbu programa u okviru Višegodišnjeg financijskog razdoblja 2014.-2020.

Posebno je istaknula kako su sredstva u najvećoj mjeri uložena u pripremu za članstvo Republike Hrvatske u Schengenskom prostoru, a koji proces je Ministarstvo unutarnjih poslova uspješno okončalo 1. siječnja 2023. godine odnosno 26. ožujka 2023. godine. Odobrenim projektima financirana je i nabava opreme u svrhu zaštite i nadzora vanjske granice. U području azila, migracija i integracije financirane su aktivnosti usmjerene ka poboljšanju uvjeta smještaja i boravka tražitelja međunarodne zaštite, dok su u području policijske suradnje, sprječavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama, financirani projekti nabave sustava za prepoznavanje lica, bespilotne letjelice i sustav za njihovu detekciju te informatička oprema u području kibernetičkog kriminaliteta. Naglasila je i kako je Republika Hrvatska prva država članica koja je uspostavila Nezavisni mehanizam nadzora postupanja policijskih službenika prema migrantima slijedom prijedloga iz Pakta o azilu i migracijama.

Državna tajnica Terezija Gras predstavila je i aktivnosti koje će se financirati u Višegodišnjem financijskom razdoblju 2021.-2027., te je istaknula kako ukupna alokacija za sva tri fonda iznosi preko 238 milijuna eura što je gotovo tri puta više u odnosu na početnu alokaciju u proteklom VFO-u.

U nastavku Sjednice, zamjenica čelnice Upravljačkog tijela i načelnica Sektora za fondove Europske unije i europsko zakonodavstvo gđa Monika Brač Jugović izvijestila je prisutne o pisanoj proceduri odlučivanja u okviru sva tri odbora koja je provedena u razdoblju od 30. ožujka do 5. travnja 2023. godine. Istaknula je kako su predmet sve tri pisane procedure bile odgovarajuće metodologije i kriteriji za odabir projekata, usklađenost odobrenih projekata s predmetnim metodologijama te godišnja izvješća o uspješnosti za 2022. godinu. Gđa Brač Jugović izvijestila je kako u okviru članstva u Međuresornoj radnoj skupini za koordinaciju i praćenje ispunjenosti uvjeta koji omogućuju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021.-2027. godine, redovito prati i izvješćuje o ispunjenju horizontalnih uvjeta.

Nakon obraćanja zamjenice čelnice Upravljačkog tijela i načelnice Sektora za fondove Europske unije i europsko zakonodavstvo gđe Monike Brač Jugović, prisutnima su se obratili gđa Martina Kobeščak, gđa Ana Miklenić Novačić te g. Nikola Ploskonka, voditelji odjela zaduženi za upravljanje programima AMIF, ISF i BMVI koji su ukratko predstavili aktivnosti u okviru svojih programa.

Posebno su istaknuli uspješno završen proces programiranja te odobravanje programa fondova za unutarnje poslove u okviru VFO 2021.-2027. od strane Europske komisije, kao i dodatne alokacije u okviru Tematskog instrumenta te mogućnosti financiranja putem Tematskog instrumenta 2023.-2025.

U okviru Programa AMIF na raspolaganju je iznos od 47.316.335,00 EUR, od čega 2,6 milijuna EUR za tehničku pomoć dok je preko 44, 5 milijuna EUR raspoloživo za provedbu projekta. U okviru Tematskog instrumenta AMIF za 2023., 2024. i 2025. godinu na raspolaganju je iznos od gotovo 1,5 milijardi EUR. Voditeljica Odjela za područje azila, migracija i integracija gđa Martina Kobeščak je u svom izlaganju naglasila kako je cilj politike Fonda doprinijeti učinkovitom upravljanju migracijskim tokovima te provedbi, jačanju i razvoju zajedničke politike azila i zajedničke politike useljavanja, u skladu s relevantnom pravnom stečevinom Unije i uz potpuno poštovanje međunarodnih obveza Unije i država članica koje proizlaze iz međunarodnih instrumenata čije su stranke. Također, predstavila je i četiri specifična cilja u okviru AMIF-a kao i aktivnosti koje su provedbene u 2023. godini.

U okviru Fonda za unutarnju sigurnost na raspolaganju je iznos od 35.730.549,00 EUR. Voditelj Odjela za područje unutarnje sigurnosti g. Nikola Ploskonka je predstavio tri specifična cilja u okviru Programa te je naglasio kako se maksimalno 35% dodijeljenih sredstava koristi za kupnju opreme, prijevoznih sredstava ili izgradnju objekata koji su važni za sigurnost, dok se 20% sredstava koristi za operativnu potporu. Također je naveo kako za financiranje nisu opravdani projekti koji su relevantni isključivo na nacionalnoj razini ili projekti kojima se financira svakodnevni rad nadležnih tijela. Predstavio je i projekte koji se će financirati u okviru posebnih djelovanja te naglasio kako ukupna vrijednost Tematskog instrumenta ISF za 2023., 2024. i 2025. godinu iznosi 222.375.740,00 EUR.

U okviru Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike na raspolaganju je iznos od 154.737.089,00 EUR. Voditeljica Odjela za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike gđa Ana Miklenić Novačić predstavila je cilj politike instrumenta kojim se doprinosi specifičnim ciljevima u okviru Fonda. Naglasila je kako je u sklopu Programa BMVI odobreno 13 projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 43.066.254,72 EUR te je ukratko predstavila aktivnosti koje će se provoditi u okviru Programa BMVI. Također, navela je kako ukupna vrijednost Tematskog instrumenta za BMVI 2023.-2025. godinu iznosi 1.034.696.862,00 EUR.

Prisutnima se obratila i gđa Ivana Bujanić, koja je ispred Upravljačkog tijela imenovana kao službenik za komunikaciju i vidljivost za AMIF, ISF i BMVI. U svom izlaganju ukratko je predstavila dosadašnje komunikacijske aktivnosti te izazove s kojima se Upravljačko tijelo susreće u području promicanja vidljivosti i komunikacije. Obavijestila je sve prisutne kako su s danom 24. travnja 2023. godine na web stranici Upravljačkog tijela objavljeni Pozivi za dostavu projektnih prijedloga za fondove za unutarnje poslove. Na samom kraju predstavila je planirane komunikacijske aktivnosti, među kojima je posebno istaknula novu web stranicu UT-a, Twitter profil, organizaciju konferencije te regionalno predstavljanje projekata i projektnih aktivnosti uz uključivanje socijalnih medija u mjeri u kojoj je to moguće.

Na kraju sjednice, prisutnima se putem video veze obratio i predstavnik Europske komisije g. Gabriel Moisic Barbatei koji je zahvalio na pozivu te pohvalio organizaciju sjednice Odbora.

Zaključno, čelnica Upravljačkog tijela i državna tajnica, gđa Terezija Gras još jednom je  pozvala sve korisnike fondova za unutarnje poslove na aktivan pristup u pripremi projektnih prijedloga uvažavajući činjenicu skore evaluacije korištenja raspoloživih financijskih sredstava na sredini razdoblja provedbe VFO 2021. – 2027..
 
 
  


Pisane vijesti