Održana početna konferencija projekta „SINERGY – Osiguravanje sinergijskog pristupa integraciji državljana trećih zemalja“

  • Slika /slike/Po%C4%8Detna%20konferencija%20SINERGY/Foto%201.jpg
  • Slika
FOTO: MUP 

Dana 3. srpnja 2024. godine u hotelu Westin u Zagrebu, u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, održana je početna konferencija projekta „SINERGY - Osiguravanje sinergijskog pristupa integraciji državljana trećih zemalja“.  

Korisnik projekta „SINERGY - Osiguravanje sinergijskog pristupa integraciji državljana trećih zemalja“ je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.500.000,00 EUR, od čega je 25% odnosno 375.000,00 EUR sufinancirano iz sredstava državnog proračuna, dok je 75% odnosno 1.125.000,00 EUR sufinancirano sredstvima Europske unije. Provedba projekta započela je u prosincu 2023. godine i traje do prosinca 2026. godine.

Na početku konferencije sudionicima se obratila gđa Katarina Coha, voditeljica Službe za ljudska prava u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, te ukratko predstavila svrhu i glavne ciljeve ovog projekta. Svrha projekta je jačanje višerazinske suradnje u primjeni međunarodnih i nacionalnih standarda integracije državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita.

Provedbom projekta pridonijet će se smanjenju administrativnih prepreka u pristupu zajamčenim pravima i uslugama kroz osiguravanje usluga prevođenja na jezike kojima se najčešće služe osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita i drugi državljani trećih zemalja, osnaživanju koordinacijskih kapaciteta sustava integracije kroz intenziviranje suradnje s jedinicama lokalne samouprave, državljanima trećih zemalja i organizacijama civilnog društva, povećanju senzibiliziranosti ključnih dionika te opće populacije vezano uz zakonite migracije kao i doprinos državljanima trećih zemalja razvoju samog društva.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju koordinativne aktivnosti, aktivnosti praćenja ishoda politika i praksi integracije u Republici Hrvatskoj, senzibilizacijske aktivnosti, javna događanja, publikacijske aktivnosti te studijsko putovanje u Portugal s ciljem upoznavanja sustava uspostave one-stop shop programa integracije i jačanja kapaciteta ključnih dionika uključenih u proces integracije državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

Kao jedna od najznačajnijih aktivnosti u okviru projekta istaknuta je uspostava elektroničke baze podataka prevoditelja za jezike kojima se najčešće služe osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita i drugi državljani trećih zemalja dok su ciljani korisnici ove baze i prevoditeljskih usluga tijela državne i javne uprave i jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave te ustanove i institucije koje pružaju usluge osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita. Glavna prednost baze prevoditelja je transparentnost i dostupnost prevoditeljskih usluga čime će se povećati povjerenje korisnika u institucije, a ujedno će prevoditelji omogućiti korisnicima da bolje razumiju pravni, zdravstveni, obrazovni i socijalni sustav zemlje domaćina što dovodi do brže i lakše integracije u društvo.

 
Sufinancirano sredstvima Europske unije, Fonda za azil, migracije i integraciju


Sufinancirano sredstvima Europske unije Sadržaj ove objave ne odražava nužno službena stajališta Europske unije. Za ovdje navedene informacije i mišljenja odgovoran je isključivo autor.
 


Pisane vijesti