Održana završna konferencija projekta „INCLuDE"

  • Slika /slike/Zavr%C5%A1na%20konferencija%20INCLuDE/Samir%20Ceric%20KovacevicSamirCK_20230308_2Q7A4083.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
FOTO: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 

Dana 8. ožujka 2023. godine u hotelu Dubrovnik u Zagrebu, u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, održana je završna konferencija projekta „INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja“.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), a ukupna vrijednost projekta iznosi 844.000,00 EUR. Provedba projekta započela je u prosincu 2019. godine i traje do kraja ožujka 2023. godine.

Konferenciju je otvorio g. Alen Tahiri, univ.spec.pol., ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske koji je pozdravio sudionike te ukratko predstavio rezultate i postignuća ovog projekta. Provedbom projekta ojačani su preduvjeti za socijalnu uključenost državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj i to kroz unapređenje sustava razvoja i praćenja nacionalnih politika integracije, jačanje međuresorne suradnje dionika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i senzibilizaciju ključnih dionika, uključujući i opću populaciju.

U sklopu konferencije predstavljene su projektne aktivnosti koje su provedene s ciljem ostvarenja projektnih ciljeva. Aktivnosti obuhvaćaju istraživačke, edukacijske, koordinativne, senzibilizacijske i publikacijske aktivnosti te javna događanja. U razdoblju od studenog 2020. do listopada 2021. godine provedeno je istraživanje „Uspostave sustava prikupljanja podataka o društvenoj uključenosti osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj“ u svrhu izrade baze podataka te uspostavu sustava koji će služiti za sustavno praćenje uspješnosti uključivanja u društvo osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom. Temeljem provedenih istraživačkih aktivnosti objavljena je publikacija s nalazima istraživanja „Društvena uključenost osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj“.

U okviru aktivnosti proveden je set edukacija koje su bile namijenjene predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnim službenicima i predstavnicima organizacija civilnog društva na lokalnoj razini, državljanima trećih zemalja te stručnim djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova, a kao rezultat ove aktivnosti osmišljen je obrazovni model za sve 4 edukacije te su tiskana i objavljena 4 priručnika.

U okviru senzibilizacijskih aktivnosti snimljeni su kratkometražni dokumentarni filmovi koji donose životne priče triju protagonista – „Prostor bliskosti: Semih, Safaa, Muhamed“, čija premijera će biti održana u sklopu javnih događanja. U okviru publikacijskih aktivnosti izrađen je „Protokol postupanja prilikom integracije osoba pod međunarodnom zaštitom i pripadajući priručnik s primjerima dobre prakse“.

Ovim projektom ojačani su preduvjeti za socijalnu uključenost državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj te je centralizirana baza podataka o društvenoj uključenosti osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, koja uz kreatore i donositelje javnih politika, služi i pružateljima javnih usluga, dužnosnicima lokalne i regionalne samouprave, zaposlenicima nevladinih i humanitarnih organizacija kao i svim ostalim dionicima uključenim u proces integracije.

Sufinancirano sredstvima Europske unije, Fonda za azil, migracije i integraciju
Sufinancirano sredstvima Europske unije Sadržaj ove objave ne odražava nužno službena stajališta Europske unije. Za ovdje navedene informacije i mišljenja odgovoran je isključivo autor.

 
 


Pisane vijesti