Održane sjednice Odbora za praćenje provedbe Nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) i Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF)

  • Slika /slike/Odbor%20za%20pra%C4%87enje%20Nacionalnog%20programa%20AMIF%20i%20ISF%202022/IMG_20221129_105807.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
FOTO: MUP 

Dana 29. studenog 2022. godine u Ministarstva unutarnjih poslova održani su šesti po redu sastanci Odbora za praćenje Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) i Odbora za praćenje Nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost (ISF). Glavne zadaće odbora su potpora Odgovornom tijelu pri odabiru projekata za sufinanciranje iz fondova, praćenje i osiguravanje komplementarnosti sufinanciranja s nacionalnim instrumentima financiranja, financijskim instrumentima Europske unije i međunarodnim financijskim instrumentima, praćenje provedbe i ostvarenja ciljeva, davanje mišljenja i preporuka o provedbi projekata i davanje prijedloga za unaprjeđenje sustava upravljanja i kontrole.

Uz članove i promatrače, odborima je prisustvovao i predstavnik Europske komisije, g. Gabriel Moisic Barbatei koji je čestitao Upravljačkom tijelu na odobrenim programima fondova za unutarnje poslove u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. te osiguranim dodatnim alokacijama u okviru tematskog instrumenta. Također, istaknuo je vidljiv napredak u provedbi ugovorenih projekata koji se očituje u visokom postotku plaćenih sredstava.

Članovi odbora upoznati su s izvješćem o provedbi aktivnosti u sklopu nacionalnih programa, zahtjevom za isplatu i rizikom opoziva za 2021. godinu, izmjenama zakonodavstva, uputama Europske komisije te mjerama koje je Odgovorno tijelo, Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije poduzelo tijekom financijske godine 2021. i 2022., trenutnim stanjem provedbe nacionalnih programa (ugovorena sredstva, isplaćena sredstva, iskorištenost dodatnih sredstava), temeljnim aktima za provedbu fondova za unutarnje poslove u Višegodišnjem financijskom okviru 2021.-2027. te novo uspostavljenim sustavom upravljanja i kontrole u kojemu Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije ima ulogu Upravljačkog tijela.

Posebno je istaknut uspješno završen proces programiranja te odobravanje programa fondova za unutarnje poslove u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. od strane Europske komisije, zatim dodatne alokacije u okviru tematskog instrumenta te mogućnosti financiranja putem tematskog instrumenta 2023.-2025.

U okviru Programa Fonda za unutarnju sigurnost 2021.-2027. na raspolaganju je iznos od 35.730.549,00 EUR, u okviru Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama,  Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 2021.-2027. iznos od 154.737.089,00 EUR, a u okviru Programa Fonda za azil, migracije i integraciju 2021.-2027. iznos od 47.316.335,00 EUR.

Na sastanku su članovi odbora upoznati s daljnjim koracima koji će se poduzeti kako bi se osigurala uspješna provedba fondova za unutarnje poslove u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. te su pozvani da u svojim korisničkim tijelima započnu pripremu projektnih prijedloga.
 

Pisane vijesti