Projekt „5P - Prevencija bolesti, Promidžba i zaštita zdravlja, Psihološka podrška, Pristup i Pomoć u zdravstvenoj skrbi za tražitelje međunarodne zaštite"

Slika /slike/AMIF/MDM.jpg
FOTO: MDM 

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije sklopila je ugovor o dodjeli financijskih sredstava s organizacijom Medecins du Monde ASBL – dokters van de Wereld VZW (MDM – BELGIQUE) za provedbu projekta „5P – Prevencija bolesti, Promidžba i zaštita zdravlja, Psihološka podrška, Pristup i Pomoć u zdravstvenoj skrbi za tražitelje međunarodne zaštite“, u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju, s ciljem omogućavanja lakšeg pristupa zdravstvenoj skrbi za tražitelje međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj.

Projekt provodi organizacija MDM – BELGIQUE ukupne vrijednosti 3.706.360,00 kn, dok udio EU sufinanciranja u projektu iznosi 3.335.724,00 kn, odnosno 90% ukupnog iznosa. Predviđeno trajanje projekta je do 31. prosinca 2022. godine.

Svrha provedbe projekta „5P – Potpora u pružanju zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite“ je potpora pružanju zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj, a projekt obuhvaća niz aktivnosti koje za cilj imaju dodatno unaprijediti kvalitetu i uvjete života tražitelja međunarodne zaštite u skladu s relevantnim zakonima u RH te najvišim međunarodnim i europskim standardima.

Posebni ciljevi projekta su: promidžba i zaštita zdravlja te prevencija bolesti kod tražitelja međunarodne zaštite osiguravanjem pristupa medicinskim konzultacijama na razini primarne zdravstvene zaštite, promidžba mentalnog zdravlja tražitelja međunarodne zaštite kroz organizaciju psiholoških savjetovanja i psihoterapije te olakšavanje pristupa stručnjacima mentalnog zdravlja – specijalistima psihijatrije.

Naglasak je na interdisciplinarnom pristupu pri pružanju zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja tražiteljima, kao i na psihološkoj podršci njihovim obiteljima.

U okviru provedbe projekta organizacija MDM – BELGIQUE je objavila publikaciju „Svatko ima pravo na zdravstvenu zaštitu: Model zdravstvenog posredovanja/podrške namijenjen tražiteljima međunarodne zaštite u Hrvatskoj – Nacrt, izazovi i preporuke“.

Publikacija opisuje različite komponente modela posredovanja/potpore u zdravstvu, kao i njegove rezultate u smislu poboljšanja pristupa zdravstvenoj skrbi tražitelja međunarodne zaštite u Hrvatskoj. Također, predstavlja i izazove tijekom same provedbe projekta te daje preporuke za daljnje poboljšanje.
 
 
Sufinancirano sredstvima Europske unije, Fonda za azil, migracije i integraciju

Sufinancirano sredstvima Europske unije

Sadržaj ove objave ne odražava nužno službena stajališta Europske unije. Za ovdje navedene informacije i mišljenja odgovoran je isključivo autor.

Pisane vijesti