Projekt „Poboljšanje uvjeta smještaja i rada u Prihvatnom centru za strance u Ježevu"

  • Slika /slike/Pobolj%C5%A1anje%20uvjeta%20smje%C5%A1taja%20i%20rada%20u%20Prihvatnom%20centru%20za%20strance%20u%20Je%C5%BEevu/IMG_20200924_104116_1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
FOTO:MUP 

Temeljem projektnog prijedloga Prihvatnog centra za strance, Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, sklopila je s Ministarstvom unutarnjih poslova Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Poboljšanje uvjeta smještaja i rada u Prihvatnom centru za strance u Ježevu“, u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju, s ciljem unapređenja prihvatne infrastrukture, usluga i uvjeta za smještaj.

Ukupna vrijednost sporazuma je 500.000,00 EUR, a udio EU  sufinanciranja u projektu iznosi 375.000,00 EUR odnosno 75% ukupnog iznosa, dok se preostali dio sredstava financira iz Državnog proračuna.

Prihvatni centar za strance, između ostalog, obavlja poslove prihvata i smještaja stranaca, vodi brigu o zdravstvenoj i psihosocijalnoj skrbi za smještene strance, obavlja poslove osiguranja objekta i smještenih osoba te poduzima mjere i radnje u svrhu poboljšanja uvjeta boravka u Centru. Stoga je nužno kontinuirano ulaganje u infrastrukturu i poboljšanje uvjeta za smještaj i rad u Prihvatnom centru za strance kako bi uvjeti smještaja bili u skladu s EU standardima.

Cilj projekta „Poboljšanje uvjeta smještaja i rada u Prihvatnom centru za strance u Ježevu“ je osigurati adekvatne uvjete smještaja državljana trećih zemalja u skladu s EU standardima, te podići razinu kvalitete usluga i uvjeta za rad službenika u Centru.Projektom je obuhvaćen niz projektnih aktivnosti kojima se želi poboljšati infrastruktura Prihvatnog centra kao i životni  uvjeti smještenih osoba, ali i radni uvjeti službenika Centra. Među brojnim aktivnostima, možemo izdvojiti građevinsko-obrtničke i instalaterske radove u smještajnom djelu Prihvatnog centra, sanitarnim prostorijama i prostoru za djelatnike, ali također i uređenje vanjskog prostora koje uključuje obnovu ograda i vanjskih zidova te obnovu igrališta za osobe smještene u Prihvatnom centru.

Provedbom ovih aktivnosti želi se podići razina kvalitete usluga i životni standard za osobe smještene u Centru te poboljšati uvjeti rada za službenike Prihvatnog centra. Predviđeni radovi privedeni su kraju, a projektom su još predviđeni i postupci  nabave računalne opreme, namještaja te novog sustava video nadzora.

Pisane vijesti