Projekt „Socijalne usluge i psihosocijalna pomoć tražiteljima međunarodne zaštite"

  • Slika /slike/Socijalne%20usluge%20i%20psihosocijalna%20pomo%C4%87%20TMZ/Skolarci%20iz%20Porina.jpg
  • Slika
  • Slika
FOTO: HCK

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije sklopila je ugovor s Hrvatskim Crvenim križem o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Socijalne usluge i psihosocijalna pomoć tražiteljima međunarodne zaštite“, u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju, s ciljem pružanja podrške i pomoći tražiteljima međunarodne zaštite u svakodnevnom životu.
 
Projekt provodi Hrvatski Crveni križ u Prihvatilištima za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini. Ukupna vrijednost projekta iznosi 11.222.432,90 HRK s PDV-om, a udio EU sufinanciranja u projektu iznosi 8.416.824,67 HRK, odnosno 75% ukupnog iznosa. Predviđeno trajanje projekta je do 31. prosinca 2022. godine.
 
Svrha projekta „Socijalne usluge i psihosocijalna pomoć tražiteljima međunarodne zaštite“ je pružiti podršku i pomoć tražiteljima međunarodne zaštite u svakodnevnom životu pružanjem socijalnih i zdravstvenih usluga, koje su u skladu  s njihovim potrebama. Ovo je treći po redu projekt u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem nakon „Psihosocijalne usluge i podrška tražiteljima međunarodne zaštite“ (2019.) i „Psihosocijalna podrška i socijalne usluge tražiteljima međunarodne zaštite“ (2017.-2018.).
 
Projekt obuhvaća niz projektnih aktivnosti kojima se pruža pomoć tražiteljima međunarodne zaštite u svakodnevnom životu. Među aktivnostima možemo izdvojiti pružanje podrške pri prihvatu i smještaju tražitelja međunarodne zaštite, individualnu i grupnu psihološku podršku, usluge prevođenja, organizaciju i održavanje dječjih radionica za djecu predškolske dobi, upućivanje i pomoć u ostvarivanju prava i usluga kao što su zdravstvena skrb, obrazovanje za djecu i odrasle te organizacija i održavanje edukativnih i informativnih radionica za djecu i odrasle.
 
Projektom su obuhvaćene i aktivnosti koje se odnose na pružanje pomoći pri održavanju higijenskih uvjeta u Prihvatilištu, s ciljem podizanja razine kvalitete života i standarda za tražitelje međunarodne zaštite, te nabava didaktičkih i drugih pomagala za pripadnike ranjivih skupina. Osigurano je i provođenje prijevoza i pratnje na medicinske preglede te nabava odgovarajućih lijekova i potrebnog pribora i potrepština za rad u ambulantama u Prihvatilištima. Cilj ovih aktivnosti je podići razinu kvalitete i životni standard za tražitelje međunarodne zaštite te im pružiti podršku u svakodnevnom životu.
 
U izazovnim vremenima  pandemije koronavirusa, djelatnici Hrvatskog Crvenog križa aktivno provode aktivnosti usmjerene na fizičko i psihičko osnaživanje tražitelja međunarodne zaštite i njihovih obitelji pridonoseći na taj način dobrobiti pojedinca, njegove obitelji i cjelokupne zajednice.
 

Pisane vijesti