Financijski instrumenti EU

Za financiranje djelovanja na području unutarnjih poslova, Republika Hrvatska ima na raspolaganju sredstva sljedećih financijskih instrumenata Europske unije:
               - Europski fond za izbjeglice
             - Europski fond za povratak               - Fond za azil, migracije i integraciju
             - Fond za unutarnju sigurnost              - Fond za azil, migracije i integraciju
             - Fond za unutarnju sigurnost
             - Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike