Financijski instrumenti EU

Za financiranje djelovanja na području unutarnjih poslova, Republika Hrvatska ima na raspolaganju sredstva sljedećih financijskih instrumenata Europske unije:
               - Europski fond za izbjeglice
             - Europski fond za povratak               - Fond za azil, migracije i integraciju - AMIF 
             - Fond za unutarnju sigurnost - ISF Police 
                                                            - ISF Border              - Fond za azil, migracije i integraciju - AMIF 
             - Fond za unutarnju sigurnost - ISF 
             - Fond za integrirano upravljanje granicama - Instrument za financijsku potporu u području
               upravljanja granicama i vizne politike - BMVI