Prijava nepravilnosti

Prijava nepravilnosti vezanih za EU fondove 

U sklopu provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije jedan od postavljenih ciljeva je osigurati djelotvornu unutarnju i vanjsku komunikaciju vezano uz mehanizme sprečavanja i prijavljivanja nepravilnosti i prijevara. 

Prijavljivanje počinjenih nepravilnosti i/ili prijevara te sumnje na počinjenje istih može biti osobno (imenom i prezimenom) ili uz traženje zadržavanja anonimnosti. 

Svaka počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih, moraju se prijaviti bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i/ili prijevare i bez obzira jesu li iste počinjene namjerno ili iz nehata. 

Gdje prijaviti nepravilnosti? 

Sumnje na počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru u upravljanju i provedbi, odnosno nepravilnosti i/ili prijevare u korištenju EU sredstvima mogu se prijaviti na: 
  • adresu elektroničke pošte: nepravilnosti.eufondovi@mup.hr 

Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih može se također prijaviti i na adresu elektroničke pošte
 
  • Službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara - pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske: nepravilnosti.eu@mfin.hr 
  • Ureda za suzbijanje korupcije pri Europskoj komisiji (OLAF - European Anti-Fraud Office): olaf-courrier@ec.europa.eu 

Više informacija o postupku prijave nepravilnosti možete pronaći na stranici Ureda za suzbijana korupcije pri Europskoj komisiji: OLAF - European Anti-Fraud Office.