Sustav upravljanja i kontrole

Slika /slike/puzzle.jpg
Glavni preduvjet za korištenje sredstava iz fondova je uspostavljen sustav upravljanja i kontrole, koji omogućuje učinkovitu provedbu Nacionalnih programa fondova i kontrolu nad trošenjem javnih sredstava na temelju odgovarajuće upravne organizacije, sustava interne kontrole i odgovarajuće raspodjele dužnosti, zadataka i odgovornosti.

Na nacionalnoj razini nadležna tijela su: Odgovorno tijelo, tijelo za reviziju te jedno ili više delegiranih tijela za obavljanje određene funkcije Odgovornog tijela iz svoje nadležnosti. Novost ovog sustava je određivanje Odgovornog tijela od strane tzv. tijela za imenovanje, tj. osobe na ministarskoj razini, koja je zadužena za imenovanje Odgovornog tijela i odobravanje njegove sukladnosti s kriterijima za imenovanje Odgovornog tijela u skladu s Prilogom Delegirane Uredbe Komisije br. 1042/2014.

Vlada Republike Hrvatske donijela je 26. studenog 2014. godine Odluku o određivanju nadležnih tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost ustanovljenih u sklopu Višegodišnjeg financijskog okvira 2014.-2020. godine kojom su određeni:

- Ministar unutarnjih poslova kao dužnosnik ovlašten za imenovanje Odgovornog tijela;
- Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije kao tijelo za reviziju;
- Ministarstvo financija kao delegirano tijelo za zadaće Odgovornog tijela koje se odnose na primanje uplata od Europske komisije i izvršenje plaćanja korisnicima u sklopu provedbe nacionalnih programa Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. 

Ministar unutarnjih poslova kao dužnosnik ovlašten za imenovanje, na temelju mišljenja neovisnog tijela za reviziju, određuje Upravu za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije u Ministarstvu unutarnjih poslova kao Odgovorno tijelo za Nacionalne programe za Fond za azil, migracije i integraciju i Fond za unutarnju  sigurnost.

Organizacijsku shemu Sustava upravljanja i kontrole možete vidjeti ovdje.