Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 249 vijesti.
Javni natječaj za financiranje projekta u području pružanja podrške pri uključivanju osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvoUprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova donosi Odluku za raspisivanje i provedbu javnog natječaja za financiranje projekta u području pružanja podrške pri uključivanju osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo. 10.10.2019. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "INCLuDE"- Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemaljaUprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „INCLuDE- Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja“ u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju. 17.09.2019. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata“ u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju.
  20.08.2019. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Provedba obuke sigurne terenske vožnje za policijske službenike granične policije"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Provedba obuke sigurne terenske vožnje za policijske službenike granične policije" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 01.08.2019. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta"Uspostava perimetarske zaštite na vanjskoj granici Europske unije"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Uspostava perimetarske zaštite na vanjskoj granici Europske unije" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 11.06.2019. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nabava dalekozora za potrebe nadzora vanjske granice Europske unije"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nabava dalekozora za potrebe nadzora vanjske granice Europske unije" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 11.06.2019. | Pisane vijesti
Izmijenjeni Nacionalni program Hrvatske za potporu iz Fonda za azil, migracije i integraciju Europska komisija donijela je 29. svibnja 2019. Provedbenu odluku o izmjeni Provedbene odluke Komisije C(2015) 9175 o odobrenju Nacionalnog programa Hrvatske za potporu iz Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2014. do 2020. 03.06.2019. | Pisane vijesti
Odluka o poništenju Odluke o dodjeli financijskih sredstava i raskidu Sporazuma o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Uspostava infrastrukture i jačanje kapaciteta Prihvatilišta za tražitelje azila u Maloj Gorici" Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o poništenju Odluke o dodjeli financijskih sredstava i raskidu Sporazuma o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Uspostava infrastrukture i jačanje kapaciteta Prihvatilišta za tražitelje azila u Maloj Gorici"  27.05.2019. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a"​Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 21.05.2019. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije RH"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije RH" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 21.05.2019. | Pisane vijesti