Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 252 vijesti.
Tehnička pomoć za Sektor za financije i proračun - Ministarstvo unutarnjih poslova za 2019. - 2020. g.Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Sektor za financije i proračun - Ministarstvo unutarnjih poslova za 2019. - 2020. g." u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. 20.12.2018. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Modernizacija tehničke opreme za potrebe Specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Modernizacija tehničke opreme za potrebe Specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama 20.12.2018. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2019. i 2020. godinu"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2019. i 2020. godinu" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 20.12.2018. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Provedba Specijalističkog tečaja za policijske službenike i vježbenike granične policije"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Provedba Specijalističkog tečaja za policijske službenike i vježbenike granične policije" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 20.12.2018. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Zaprječivanje cestovnih komunikacija i putova na državnoj granici s Bosnom i Hercegovinom koji nisu u funkciji prelaženja državne granice"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Zaprječivanje cestovnih komunikacija i putova na državnoj granici s Bosnom i Hercegovinom koji nisu u funkciji prelaženja državne granice" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 20.12.2018. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Osiguranje smještaja za policijske službenike na ispomoći za nadzor vanjske granice na području Policijske uprave vukovarsko-srijemske u 2019. godini"Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Osiguranje smještaja za policijske službenike na ispomoći za nadzor vanjske granice na području Policijske uprave vukovarsko-srijemske u 2019. godini" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 20.12.2018. | Pisane vijesti
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Potpomognuti dragovoljni povratak" Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Potpomognuti dragovoljni povratak" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju 13.12.2018. | Pisane vijesti
Dodatak odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta Nabava terenskih vozila za nadzor vanjske graniceSamostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije donosi Dodatak odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nabava terenskih vozila za nadzor vanjske granice" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza. 30.11.2018. | Pisane vijesti
Odluka o poništenju Odluke i raskidu Sporazuma Jačanje potražnih djelatnosti na području Europske unije, ENFAST grupeSamostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije donosi odluku o poništenju Odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „ Jačanje potražnih djelatnosti na području Europske unije, ENFAST grupe“ u okviru Fonda za unutarnju sigurnost – Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanje krizama. 29.11.2018. | Pisane vijesti
Javni natječaj za financiranje projekta u području unaprjeđenja kvalitete života i psihosocijalne pomoći tražiteljima međunarodne zaštite u Republici HrvatskojSamostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova, objavljuje Javni natječaj za financiranje projekta u području unaprjeđenja kvalitete života i psihosocijalne pomoći tražiteljima međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj.
Rok za dostavu prijava je 17. prosinac 2018. godine. 16.11.2018. | Pisane vijesti