Čelnica Upravljačkog tijela fondova za unutarnje poslove, državna tajnica Terezija Gras u posjet primila glavnu direktoricu Glavne uprave za migracije i unutarnje poslove Europske komisije Monique Pariat

  • Slika /slike/20230908_140533-01.jpeg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
FOTO: MUP 

U službenom posjetu Republici Hrvatskoj od 8. – 10. rujna, boravila je glavna direktorica Glavne uprave za migracije i unutarnje poslove Europske komisije, gđa Monique Pariat. Tom prilikom održala je sastanak s potpredsjednikom Vlade i ministrom unutarnjih poslova dr. sc. Davorom Božinovićem te čelnicom Upravljačkog tijela fondova za unutarnje poslove, državnom tajnicom Terezijom Gras.

U svrhu bolje iskoristivosti fondova za unutarnje poslove (Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost te Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike), glavna direktorica Pariat održala je tematske sastanke s korisnicima fondova odnosno predstavnicima Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Ministarstva unutarnjih poslova - Ravnateljstva policije (Uprave za granicu, Uprave kriminalističke policije), Uprave za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“.

Predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova upoznali su glavnu direktoricu Pariat s projektima vezano za opremanje konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu s fokusom na digitalizaciju postupaka izdavanja viza i interoperabilnost VIS sustava sa sustavima ETIAS i EES. Ujedno, glavna direktorica Pariat upoznata je s aktivnostima koje se poduzimaju vezano za pripremu schengenskih evaluacija Republike Hrvatske u području zajedničke vizne politike koje će se održati u prosincu ove godine.

Vezano za projekte financirane putem fondova za unutarnje poslove kojih su korisnici ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije, istaknuto je kako će Uprava za granicu predložiti nastavak financiranja projekata putem Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike koji su usmjereni na jačanje tehničkih, ljudskih i smještajnih kapaciteta kao i operativnu potporu vezano za nadzor i zaštitu državne granice Republike Hrvatske. Od početka 2023. godine, Upravljačko tijelo odobrilo je financiranje osamnaest projekata predloženih od strane Uprave za granicu, dok je veći broj projekata u pripremi.

Predstavnici Uprave kriminalističke policije naveli su kako su putem Fonda za unutarnju sigurnost do sada financirani projekti usmjereni na policijsku suradnju, sprječavanje i suzbijanje kriminala te upravljanje krizama kroz nabavu različite specijalizirane tehničke opreme, provedbu edukacija i stručnih treninga. U financijskom razdoblju 2021. – 2027., odobreni su projekti usmjereni ka jačanju koordinacije, suradnje i provedbe aktivnosti vezano za suzbijanje krijumčarenja migranata, unaprjeđenje sustava PNR, opremanje intervencijskih snaga MUP-a te održavanje taktičkih radionica. U pripremi je i veći broj projekata usmjerenih na opremanje i jačanje operativne sposobnosti protueksplozijske službe, kriminalističke policije kao i uspostavu obučnog centra.
Ispred Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, glavna direktorica Pariat upoznata je s poslovnim procesima koji se provode u svakodnevnom radu kao i projektima koji se planiraju financirati putem Fonda za unutarnju sigurnost, s ciljem unaprjeđenja forenzičkih ispitivanja materijalnih tragova. Predstavljeni su i podaci o broju država s kojima Republika Hrvatska automatizirano razmjenjuje DKT i DNK podatke.

U okviru Fonda za azil, migracije i integraciju, kojeg je korisnik Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove predstavljeni su do sada financirani projekti - rekonstrukcija i adaptacija prihvatilišta, pružanje različitih usluga i pomoći tražiteljima međunarodne zaštite, pravne pomoći i pravnog savjetovanja te projekti vezano za integraciju osoba s odobrenom međunarodnom i privremenom zaštitom u hrvatsko društvo. Predstavljeni su statistički podaci koji potvrđuju kontinuirani migracijski pritisak na Hrvatsku iz kojeg razloga se planiraju projekti jačanja smještajnih kapaciteta. Glavna direktorica Pariat upoznata je i s podacima vezano za zakonita migracijska kretanja kroz povećani broj izdanih radnih dozvola za strane radnike posebice u području turizma i građevinskih radova.

Čelnica upravljačkog tijela, državna tajnica Gras, istaknula je kako Republika Hrvatska i nakon pristupanja Schengenu nastavlja predano raditi na osnaživanju svojih nacionalnih graničnih kapaciteta, nabavom najsuvremenije opreme za nadzor granice i provođenjem kontinuiranih obuka policijskih službenika. Zbog povećanog migracijskog pritiska dodatno će se jačati prihvatni i smještajni kapaciteti za tražitelje međunarodne zaštite, a naglasak u financiranju u Višegodišnjem financijskom razdoblju 2021. – 2027., bit će i na projektima usmjerenim na suzbijanje svih najtežih oblika kriminaliteta. Tijekom razgovora, državna tajnica Terezija Gras navela je kako put prema uređenim i sigurnim migracijama na europskoj razini treba postići kroz dogovor o novom Paktu o migracijama i azilu koji mora biti temelj nove europske migracijske politike.

Glavna direktorica Pariat iskazala je zadovoljstvo dosadašnjim korištenjem fondova za unutarnje poslove te navela spremnost Europske komisije za pomoć Upravljačkom tijelu Republike Hrvatske kako bi se u što većoj mjeri iskoristila dostupna sredstva u okviru odobrenih programa. Pozvala je sve korisnike na važnost provedbe plaćanja kako bi se tijekom 2024. godine u srednjoročnom preispitivanju korištenja fondova ispunili preduvjeti za alociranjem dodatnih financijskih sredstava Republici Hrvatskoj.

Tijekom posjeta, glavna direktorica Pariat posjetila je i Nacionalni koordinacijski centar za upravljanje granicom te Postaju granične policije Cetingrad kojom prilikom se i osobno uvjerila u predani rad hrvatske policije u integriranom upravljanju vanjskom granicom Europske unije i Schengenskog prostora.

Pisane vijesti