Održana radionica na temu pripreme i provedbe projekata za AMIF

  • Slika /slike/Radionica_AMIF/Radionica_AMIF.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Odgovorno tijelo za nacionalne programe Fonda za unutarnju sigurnost i Fonda za azil, migracije i integraciju - Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije, organizirao je radionicu „Priprema i provedba projekata u sklopu nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju“ u UJ Valbandon od 19. do 21. travnja 2017. godine.

Uz službenike Samostalnog sektora radionici su prisustvovali predstavnici Uprave za upravne i inspekcijske poslove i Uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva te Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Radionici je prisustvovao i pomoćnik ministra unutarnjih poslova za materijalno-financijske poslove Joško Dorić.

Pojedine teme su prezentirali i vodili Dražen Vuleta, ovlašten za obavljanje poslova voditelja Službe za fondove Europske unije Samostalnog sektora za Schengensku koordinaciju i fondove Europske unije, Marija Bezer, načelnica Sektora za nabavu Uprave za materijalno-financijske poslove, Ivana Muštra, policijska službenica za praćenje i analizu u Službi za fondove Europske unije, Ana Miklenić Novačić, stručna suradnica u Službi za fondove Europske unije te Martina Kobeščak Glavan, ovlaštena za obavljanje voditeljice Odjela za područje azila, migracija i integracije u Službi za fondove Europske unije.

Fokus radionice bio je na pripremi prijedloga projekata na primjeru, planiranju proračuna, dodjeli sredstava izravnom dodjelom ili putem javnog natječaja, javnoj nabavi i popunjavanju zahtjeva za plaćanje te zahtjeva za naknadu plaćenih troškova.

 
 
 

Novosti