Projekt „Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta"

  • Slika /slike/Ja%C4%8Danje%20kapaciteta%20kriminalisti%C4%8Dke%20policije%20u%20podru%C4%8Dju%20istra%C5%BEivanja%20mjesta%20doga%C4%91aja%20te%C5%A1kih%20kaznenih%20djela%20i%20organiziranog%20kriminaliteta/IMG_5180.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
FOTO: MUP 

U okviru Fonda za unutarnju sigurnost – Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprječavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama u periodu od 2017. do 2019. godine proveden je projekt „Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta“.

Nositelj projekta bila je Služba kriminalističke tehnike, Uprave kriminalističke policije, a ukupna vrijednost projekta iznosila je 996.500,00 EUR s PDV-om, od čega je EU sufinanciranje na projektu bilo 747.375,00 EUR što predstavlja 75% ukupnih opravdanih troškova, dok se preostali dio sredstava osigurao iz Državnog proračuna.

U sklopu projekta, za potrebe ekipa za očevide nabavljeno je 10 vozila opremljenih posebnom forenzičkom i specijalističkom opremom, te su provedene edukacije za 40 ekipa za očevide s ciljem razvoja forenzičke istrage mjesta događaja teških kaznenih djela, čime će se doprinijeti suzbijanju teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta. Radi ujednačavanja postupanja državnih odvjetnika i policijskih službenika na terenu, izrađen je i distribuiran Priručnik za istraživanje mjesta događaja teških kaznenih djela. Također, nabavljen je 3D skener te su policijski službenici obučeni za rad s 3D skenerom i programima za obradu prikupljenih podataka.

Po završetku provedbe projekta nabavljena vozila i forenzička oprema koriste se za terenski rad kriminalističke policije te je nastavljena provedba edukativnih seminara i radionica u svrhu stručnog osposobljavanja za rad sa specijaliziranom opremom. U Valbandonu je od 12. do 16. travnja 2021. godine održan seminar „Istraživanje mjesta događaja eksplozije“ na kojem su provedene simulacije očevida te je korišten 3D skener za dokumentiranje mjesta događaja.
 
 

Pisane vijesti