Prijelazni instrument

Prijelazni instrument (Transition Facility) pruža pomoć u financiranju mjera za razvoj i jačanje nacionalnih administrativnih i pravosudnih sposobnosti za provedbu i primjenu zakonodavstva Europske unije. Prijelazni instrument ustanovljen je odredbama članka br. 30, Akta o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

Privremena financijska pomoć za Republiku Hrvatsku za jednu godinu nakon pristupanja Europskoj uniji iznosi 29 milijuna eura.

Ukupna financijska vrijednost predviđena za projekte Ministarstva unutarnjih poslova iznosi  4.565.000 eura od čega udio Europske unije iznosi 3.900.250 eura

Odluke Europske unije:

Odluka EK C(2013) 3463 od 13. lipnja 2013. godine - Commission decision on technical provisions necessary for the operation of the transition facility in the Republic of Croatia