Schengenski instrument

Schengenski instrument (Schengen Facility) je privremeni financijski instrument koji se uspostavlja pri ulasku država u članstvo Europske unije u svrhu financiranja mjera na novim vanjskim granicama Europske unije i priprema za punu primjenu schengenske pravne stečevine. Za Republiku Hrvatsku utemeljen je odredbama članka 31. Akt o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju i njime je Europska unija stavila na raspolaganje Republici Hrvatskoj 120 milijuna eura.

Europska komisija donijela je 22. travnja 2013. godine Odluku o upravljanju i kontroli nad schengenskim instrumentom u Hrvatskoj C(2013)2159 kojom definira okvir za korištenje sredstava dodijeljenih Republici Hrvatskoj u sklopu schengenskog instrumenta.

Vlada Republike Hrvatske donijela je 28. studenog 2013. godine Odluku o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole schengenskog instrumenta kojom je određeno Ministarstvo unutarnjih poslova kao odgovorno tijelo, Ministarstvo financija kao tijelo za ovjeravanje i Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, kao revizorsko tijelo. 

Pozivi za nadmetanje objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).


Dokumenti:

Priručnik za provedbu schengenskog instrumenta

Schengenski instrument - Prilog 1. Opis sustava upravljanja i kontrole

Indikativni program schengenskog instrumenta


Odluke Vlade RH:

Odluka Vlade RH o donošenju Indikativnog programa schengenskog instrumenta

Odluka Vlade RH o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole schengenskog instrumenta od 28. studenog 2013. godine


Odluke Europske unije:

Odluka Europske komisije C(2013)2159 od 22. travnja 2013.

Provedbena odluka Europske komisije оd 22.7.2016. o izmjeni Odluke Komisije C(2013) 2159 od 22. travnja 2013. o upravljanju i kontroli nad schengenskim instrumentom u Hrvatskoj

Provedbena odluka Europske komisije оd 22.7.2016. o izmjeni Odluke Komisije C(2013) 9257 od 18. prosinca 2013. o odluci o financiranju godišnjeg iznosa schengenskog instrumenta za Hrvatsku za 2014.