Border - VFO 2014.-2020.

Slika /slike/Nabava%20stacionarnih%20sustava%20za%20nadzor%20dr%C5%BEavne%20granice%20na%20granici%20s%20BIH%20i%20CG/20200731_074009.jpg
Instrument financijske potpore za vanjske granice i vize (Border) 
 
  • Financijski okvir 2014.-2020. 

Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijelit će se iznosi od 1,276 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 78.136.743,05 eura.