Police

Slika /slike/Ja%C4%8Danje%20kapaciteta%20specijalne%20policije%20u%20borbi%20protiv%20terorizma/SLIKA%2011.jpg
​Instrument za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprječavanju i suzbijanju kriminala i upravljanju kriznim situacijama
 
  • Financijski okvir 2014.-2020. 

Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijelit će se iznosi od 662 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 21.749.171 eura.

Fond za unutarnju sigurnost Republike Hrvatske (ISF) 
 
  • Financijski okvir 2021.-2027. 

U okviru Programa Fonda za unutarnju sigurnost 2021.-2027. na raspolaganju je iznos od 35.730.549,00 EUR.