Police

Slika /slike/Ja%C4%8Danje%20kapaciteta%20specijalne%20policije%20u%20borbi%20protiv%20terorizma/SLIKA%2011.jpg
Instrument za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprječavanju i suzbijanju kriminala i upravljanju kriznim situacijama

Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijelit će se iznosi od 662 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 21.749.171 eura.