Border

Slika /slike/Nabava%20stacionarnih%20sustava%20za%20nadzor%20dr%C5%BEavne%20granice%20na%20granici%20s%20BIH%20i%20CG/20200731_074009.jpg
Instrument financijske potpore za vanjske granice i vize

Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijelit će se iznosi od 1,276 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 78.136.743,05 eura.