Provedba obuke sigurne terenske vožnje za policijske službenike granične policije

  • Slika /slike/Obuka%20sigurne%20terenske%20vo%C5%BEnje%20za%20policijske%20slu%C5%BEbenike%20grani%C4%8Dne%20policije/IMG-20191009-WA0003.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
FOTO: MUP 

Temeljem projektnog prijedloga Uprave za granicu, Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fonove Europske unije, sklopila je s Ministarstvom unutarnjih poslova Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Provedba obuke sigurne terenske vožnje za policijske službenike granične policije” u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza, s ciljem jačanja kapaciteta policijskih službenika granične policije u poslovima nadzora vanjske granice.

Obuka sigurne terenske vožnje za policijske službenike granične policije provedna je na OFF ROAD poligonu Mala Mlaka u Zagrebu, u okviru predmetnog pojekta čija je ukupna vrijednost 26.600,00 EUR s PDV-om, od čega je EU sufinanciranje na projektu 19.950,00 EUR što predstavlja 75% ukupnih opravdanih troškova, dok se preostali dio sredstava osigurao iz Državnog proračuna.

Svrha provedbe projekta je razvijanje i usvajanje specifičnih vještina sigurne terenske vožnje policijskih službenika granične policije potrebnih za sigurno i učnikovito obavljanje poslova nadzora vanjske granice s ciljem jačanja kapaciteta policijskih službenika granične policije u poslovima nadzora vanjske granice.

U sklopu projekta provedna je obuka za 101 policijskog službenika granične policije, a program tečaja obuhvatio je posebna vozačka i tehnička znanja upravljanja specifičnim i tehnički naprednim vozilima, posebna znanja potrebna za brzu i ekstremnu “off road” vožnju prilagođenu promjenjivim klimatskim uvjetima, kao i posebna znanja brze ternske vožnje na različitim voznim podlogama.

Nakon provedene obuke sigurne terenske vožnje policijski slubženici granične policije osposobljeni su za sigurno i pravilno upravljanje terenskim vozilima na svim voznim podlogama u promjenjivim klimatskim uvjetima. Na obuci su sudjelovali policijski službenici iz svih PU na vanjskoj granici kao i policijski službenici Mobilne jedinice za provedbu nadzora državne granice. 

Po završetku provedbe projekta „Provedba obuke sigurne terenske vožnje za policijske službenike granične policije”, proveden je i projekt „Osposobljavanje policijskih službenika granične policije za terensku vožnju u realnim uvjetima“, koji se za razliku od prethodnog projekta nije odvijao na poligonu već u realnim uvjetima, a obuku je završilo 109 policijskih službenika granične policije.