Jačanje nadzora državne granice kroz nabavu sustava termovizijske kamere na prikolici s terenskim vozilom

  • Slika /slike/Ja%C4%8Danje%20nadzora%20dr%C5%BEavne%20granice%20kroz%20nabavu%20sustava%20termovizijske%20kamere%20na%20prikolici%20s%20terenskim%20vozilom/20200708_121302b.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, temeljem projektnog prijedloga Uprave za granicu, sklopila je s Ministarstvom unutarnjih poslova Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Jačanje nadzora državne granice kroz nabavu sustava termovizijske kamere na prikolici s terenskim vozilom“ u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza, s ciljem jačanja zaštite vanjske granice Europske unije.

Ukupna vrijednost Sporazuma iznosila je 6.290.000,00 EUR s PDV-om, od čega je EU sufinanciranje na projektu iznosilo 4.717.500,00 EUR, što predstavlja 75% ukupnih opravdanih troškova, dok se preostali dio sredstava osigurao iz Državnog proračuna.

Svrha projekta bila je nabava 17 sustava termovizijskih kamera na prikolicama s terenskim vozilima za zaštitu vanjske granice EU kako bi policijski službenici kod provođenja zaštite državne granice noću imali mogućnost otkrivanja nezakonitih prelazaka, krijumčara ljudi i sprječavanja prekograničnog kriminaliteta na vanjskoj granici EU.