Nabava stacionarnih sustava za nadzor državne granice na granici sa BIH i CG

  • Slika /slike/Nabava%20stacionarnih%20sustava%20za%20nadzor%20dr%C5%BEavne%20granice%20na%20granici%20s%20BIH%20i%20CG/20200731_073933.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Temeljem projektnog prijedloga Uprave za granicu, Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, sklopila je s Ministarstvom unutarnjih poslova Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Nabava stacionarnih sustava za nadzor državne granice na granici sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom“ u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza, s ciljem provođenja zaštite državne granice, odnosno vanjske granice Europske unije.

Ukupna vrijednost Sporazuma iznosila je 4.700.000,00 EUR s PDV-om, od čega je EU sufinanciranje na projektu iznosilo 3.525.000,00 EUR što predstavlja 75% ukupnih opravdanih troškova, dok se preostali dio sredstava osigurao iz Državnog proračuna.

Svrha projekta bila je nabava stacionarnih sustava za nadzor državne granice na granici sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, a opremanjem 7 lokacija predmetnim sustavima, poslovi zaštite državne granice dignuti su na visoku sigurnosnu razinu s jako velikom kvalitetom praćenja kretanja uz graničnu crtu te pravovremenim uočavanjem pokušaja nezakonitih prelazaka državne granice (krijumčari ljudi ) uz istovremeno upućivanje policijskih ophodnji na detektirana područja.