Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Pravno savjetovanje u postupku odobrenja međunarodne zaštite 2021."

Slika /slike/AMIF_800_600_final_1.jpg
Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, kao Odgovorno tijelo u sustavu upravljanja i kontrole za nacionalne programe Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost, donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Pravno savjetovanje u postupku odobrenja međunarodne zaštite 2021." u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju.

Odluku možete pročitati ovdje