Dograđena i adaptirana Policijska postaja Ilok

  • Slika /slike/PP Ilok/Ilok_nova_obr.jpg
  • Slika
  • Slika
Ministarstvo unutarnjih poslova je financijskim sredstvima Schengenskog instrumenta dogradilo i adaptiralo Policijsku postaju Ilok. Dogradnja i adaptacija je obuhvaćala građevinsko-obrtničke radove, instalacije vodovoda i kanalizacije, instalacije grijanja i ventilacije dograđenog dijela građevine te elektroinstalaterske radove (jaka i slaba struja te gromobranske instalacije).
Dozidani su zidovi, izvedena je nova krovna konstrukcija te uređeno potkrovlje u uredske i prateće prostorije.
Građevina je izgrađena osamdesetih godina prošlog stoljeća i razvedenog je oblika, a sastoji se od podruma, prizemlja, kata i novouređenog potkrovlja.

Ukupna vrijednost sklopljenih ugovora financiranih iz Schengenskog instrumenta iznosi 143.172,92 eura.